Міжкультурна комунікація

 

Напрям підготовки - Культурознавство

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: історія, суспільствознавство або географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

«Культурологія» - це напрям підготовки, під час навчання на якому студенти формують міждисциплінарний і критичний погляд на культурні явища. Навчання, що знаходиться на перетині гуманітарних і суспільних наук, дає можливість широкого і багатоаспектного погляду на світ культури. Навчання за цим напрямом дозволяє отримати всебічні теоретичні і практичні  знання про окремі галузі культури. Завдяки цьому випускник отримує навички аналізу і інтерпретації минулих і сучасних культурних явищ і текстів Польщі та світу. Навчання відбувається за спеціальностями : «Культурний аніматор регіону», «Історія культури з елементами релігієзнавства». 

Випускник зі спеціальності «Культурний аніматор регіону» володіє інтердисциплінарними знаннями в області культурного, етнічного, історичного і суспільного розвитку карпатського регіону (Польща, Словаччина, Україна, Румунія, Угорщина). Він має методологічні і практичні навички щодо організації заходів в області культурної анімації.

Випускник спеціальності «Історія культури з елементами релігієзнавства» володіє міждисциплінарними і загальними знаннями в області світової культури і релігії.