Лікарський напрям (навчання польською мовою)

 

Напрям підготовки -   Лікарський напрям (навчання польською мовою)

Рівень підготовки - 6-річне безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання - стаціонарна (денна) і нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання - загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

На прийом на навчання за лікарським напрямом підготовки можуть претендувати вступники, які у процесі вступу отримали не менше конкурсних 80 балів з кожного навчального предмету (обов’язкового і додаткового).

Випускник лікарського напряму підготовки отримує диплом і професійне звання лікаря. Після закінчення навчання випускник складає Підсумковий лікарський іспит, позитивне складання якого позволяє отримати право на роботу в медичних установах, в науково-дослідних, академічних, установах, лікарнях медичних закладів вищої освіти. По завершенню навчання випускник може підвищувати кваліфікацію, вдосконалювати уміння, знання і навички в рамках лікарських спеціалізацій на  різноманітних курсах у сфері різних медичних галузей а також підготовлений до навчання за ІІІ рівнем вищої освіти.