Інформатика і економетрія

 

Напрям підготовки -  Інформатика і економетрія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Інформатика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Інформатика і економетрія» має базові знання у сфері економіки, управління та фінансів; знає математичні, статистичні та економетричні методи та інструменти, необхідні для аналізу економічних явищ на мікро- та макроекономічному рівні; уміє приймати оптимальні рішення в умовах діяльності економічних організацій; володіє знаннями в області економічної інформатики – зокрема, проектування, програмування та впровадження інформатичних систем та управління комп’ютерними мережами. 

Програма за напрямом підготовки «Інформатика і економетрія» пропонує навчання за спеціальностями «Інформаційні системи в управлінні» та «Аналіз соціально-економічних даних». Випускник  спеціальності «Інформаційні системи в управлінні» підготовлений з технічної точки зору до роботи в установах, що застосовують або виробляють інформаційні системи управління підприємством. Під час підготовки випускника зі спеціальності «Аналіз соціально-економічних даних» більше уваги приділяється зв’язуванню і подальшому використанню інформаційних і математичних інструментів у соціальній та економічній діяльності.