Інформатика

 

Напрям підготовки -  Інформатика

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

1 Обов’язковий конкурсний предмет Математика


стандартний (базовий) рівень1% = 1 бал

профільний (поглиблений) рівень1% = 2 бали
2 Додатковий конкурсний предмет Інформатика
3 Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання. Іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник І рівня вищої освіти володіє знаннями в області архітектури комп’ютерів, технології комп’ютерних систем і мережі Інтернет, сильних і слабких сторін сучасних мов програмування, стандартів створення програмного забезпечення, у тому числі командного створення програмного забезпечення, проектування, управління і експлуатації баз даних, різних способів застосування штучного інтелекту. Вищезазначені знання підкріплені практичними уміннями та навичками, що дозволяють створювати веб-додатки, налаштовувати комп’ютерні мережі, працювати в командах розробників, знаходити ефективні рішення проблем високої складності, з використанням хмарних сервісів тощо.