Історія

 

Напрям підготовки -  Історія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: історія, суспільствознавство, географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Навчання за напрямом підготовки «Історія» на І рівні вищої освіти дозволяє познайомитися з історією Польщі і світу від найдавніших часів до сучасності у поєднанні з загальними знаннями гуманітарних наук. Залежно від обраної спеціалізації студент набуває конкретних компетенцій: для здійснення професійної педагогічної діяльності (під час навчання за І рівнем вищої освіти відбувається підготовка студентів до продовження навчання у магістратурі, оскільки викладацька спеціалізація, відповідно до вимог міністерства:  Законодавчий Вісник від 2.08.2019, позиція 1450, триває 5 років); щодо  підготовки  до професійної діяльності на посаді архівіста (випускники цієї спеціальності мають теоретичну і практичну підготовку до роботи у поточному архіві, наприклад, у архівному сховищі, в історичному архіві, в канцелярії). Випускник володіє знаннями в галузі історії та певних суспільних наук: основних історичних елементів, історіографічних та методологічних напрямів, розвитку сучасної цивілізації, обумовленості правових та етичних досліджень, принципи співпраці з місцевим середовищем, громадськими організаціями з метою розвитку історичних досліджень.