Графіка

 

Напрям підготовки - Графіка

Рівень підготовки - безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

Підставою для вступу на навчання є свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти або інший документ, що дає право на вступ на навчання для здобуття І (бакалаврського) рівня вищої освіти

1

Вступний іспит

 

Вступний екзамен:

практичний екзамен, що підтверджує художні здібності:

•          рисунок (постать),

•          за вибором: живопис (нежива природа) або скульптура (голова),

•           композиційно-дизайнерське завдання.

Увага! Правила проведення вступного іспиту Ви знайдете ТУТ

 

 

 

рисунок: 0-15 балів

живопис або скульптура: 0-15 балів

композиційно-дизайнерське завдання: 0-15 балів

 

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Іноземна мова

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

 

Головною метою навчання за напрямом підготовки «Графіка» є здобуття поглиблених художньо-гуманітарних знань та навичок, що дозволяють бути пластиком, активним творцем у галузі образотворчого мистецтва, учасника та діяча сучасної культури.

Випускник напряму підготовки «Графіка» володіє:

  • навичками підготовки та розповсюдження візуальних та ЗМІ-повідомлень з метою реалізації художніх, освітніх та ужиткових цілей;
  • навичками використання набутих знань в індивідуальній художній діяльності;
  • навичками керівництва групами та самовдосконалення у динамічно розвиваючихся умовах дійсності;
  • навичками використання в художній роботі ехнікі традиційного і цифрового друку, ЗМІ
  • підготовлений до творчої роботи з графічними  комп’ютерними програмами;
  • має підготовку до самостійної творчої професійної діяльності, може працевлаштуватися в установах культури і мистецтва, ЗМІ, рекламних агентствах;
  • володіє іноземною мовою на рівні В 2 відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
  • підготовлений до продовження навчання за ІІІ рівнем вищої освіти.

 

Випускник напряму підготовки «Графіка» підготовлений до творчої професійної діяльності у центрах культури і мистецтва, всебічно підготовлений до роботи у ЗМІ та рекламних агентствах.