Фізіотерапія

 

Напрям підготовки - Фізіотерапія

Рівень підготовки - безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Форма навчання - стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання - загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

 

 

 

 

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Метою  безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Фізіотерапія» є отримання студентом знань, умінь і навичок для роботи фізіотерапевтом в процесі теоретичної підготовки, практичної підготовки у клінічних умовах а також участі у науково-дослідній діяльності.

Випускник здобуває освіту і практичну підготовку до виконання професійної діяльності у галузі функціональної діагностики; кваліфікації, планування і проведення процесу фізіотерапії; добору медичних виробів; проведення фізіотерапевтичної діяльності та освіти пацієнтів.

Випускник може здійснювати професійну діяльність на основі актуального стану знань, підтверджених науковими доказами та володіє навичками планування і проведення наукових досліджень.

Випускник отримує освіту, що дозволяє йому працевлаштуватися:

  • у державних і недержавних медичних установах (наприклад, у лікарнях, реабілітаційних центрах, фізіотерапевтичних закладах, санаторіях,  фізіотерапевтичних кабінетах);
  • у суб’єктах господарської діяльності, що здійснюють оздоровчу діяльність (оздоровчі центри і кабінети щодо біологічного відновлення);
  • у будинках престарілих та інвалідів;
  • у навчально-реабілітаційних центрах;
  • у поліклініках;
  • закладах рекреаційного та спортивного напряму.