Фінанси і бухгалтерський облік

 

Напрям підготовки -  Фінанси і бухгалтерський облік

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: географія, історія, суспільствознавство, інформатика, іноземна мова

 

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Польська (або рідна) мова

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

 

Навчання на І рівні вищої освіти за напрямом підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» здійснюється за спеціальностями: «Фінанси і банківська справа» та «Бухгалтерський облік підприємства».

 

Випускник І рівня вищої освіти зі спеціальності «Бухгалтерський облік підприємства» володіє знаннями в області бухгалтерського обліку та фінансів підрозділів фінансового посередництва, суб’єктів державного сектора та некомерційних організацій. За цією спеціальністю відбувається підготовка кадрів до ведення бухгалтерських книг (повний облік) а також спрощених форм бухгалтерського обліку, фінансової звітності, митних розрахунків, податків, соціального страхування та інших потреб підприємств.

Випускник І рівня вищої освіти за спеціальністю «Фінанси і банківська справа» отримують базові знання в області фінансів підприємств, установ громадського сектора, фінансових посередників а також мають знання щодо функціонування банків, інвестиційних фондів і інших фінансових інститутів. Він може аналізувати економічно-фінансове становище позичальників та виконувати кредитні процедури; підготовлений до банківського та фінансового обслуговування індивідуальних клієнтів, малих і великих підприємств (оцінка і аналіз фінансових потреб і кредитоспроможності, знання методів продажу та переговорів).

Випускник І рівня вищої освіти підготовлений до роботи на посадах нижчої та середньої ланки у відділі бухгалтерії в організаціях, що ведуть господарську діяльність, у фінансових організаціях (у тому числі у банках, страхових компаніях, посередницьких фірмах, фірмах з надання фінансових консультацій), а також у сфері фінансів бюджетного сектору та неурядових організацій.