Філософія

 

Напрям підготовки -  Філософія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Вступник бере участь у конкурсі балів з додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та сертифіката ЗНО

 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Іноземна мова

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник володіє знаннями в області філософії, крім цього, під час навчання він отримує інструменти для самостійної інтерпретації і аналізу філософських текстів польською та іноземними мовами; формує здатність до самостійного критичного неупередженого мислення та розуміння основних проблем сучасності. Випускник може працевлаштуватися на посадах, що вимагають гуманітарних і суспільних знань, культурних компетенцій, творчого мислення, формулювання і вирішення проблем. Він може продовжити навчання за філософським напрямом підготовки на ІІ рівні вищої освіти.