Російська філологія

 

Напрям підготовки -  Російська філологія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Сучасна іноземна мова

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова

 

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Додатковий гуманітарний навчальний предмет

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Ця освітня пропозиція навчання за І рівнем вищої освіти призначена для осіб, які не повинні знати російську мову (навчання починається «з нуля», зокрема від абетки), але отримали результати високого рівня з польської (рідної) та іноземної мови, що підтверджує наявність схильностей до гуманітарних наук.

 Навчання відбувається російською, англійською та польською мовами. Після першого року навчання студенти обирають одну за наступних спеціальностей:

 • російська і англійська мова в бізнесі;
 • російська і англійська мова в туризмі;
 • російська і англійська мова у прикордонному русі та експлуатації аеропорту;
 • трансляторика (перекладознавство)

 

Випускник І рівня вищої освіти має загально-гуманітарні і докладні знання в області російської мови, літератури і культури, а також за обраною спеціальністю, передбачені програмою підготовки. Володіє російською та англійською мовами на рівні В 2 відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

 

Перспективи працевлаштування;

 • організації, що здійснюють міжнародне економічне та торгівельне співробітництво з російсько- та англомовними країнами;
 • сектор послуг, що вимагають високого рівня знання російської та англійської мов;
 • видавничі підприємства, редакції журналів;
 • туристичні фірми, готелі, пансіонати;
 • бюро перекладів;
 • митна палата;
 • прикордонна служба;
 • транспортно-експедиційні компанії;
 • наземне обслуговування в аеропортах.