Польська філологія

 

Напрям підготовки -  Польська філологія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

Польська  мова

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

 

Сутністю програми  підготовки за напрямом «Польська філологія» на І рівні вищої освіти є можливість вибору викладацької спеціальності або спеціальності, зв’язаної з редагуванням, що дозволяє розширити та поглибити знання.

Навчальна програма з викладацької спеціальності оптимально поєднує літературно-культурні і мовні питання з психолого-педагогічною підготовкою та методикою навчання польської мови та літератури. Студент редакційної спеціальності здобуває знання і уміння основ сучасних видів і способів друку та мовної корекції текстів.

Випускники І рівня вищої освіти з редакторської спеціальності підготовлені до роботи у видавництвах різного типу (наукових, комерційних), поліграфічних виданнях і редакціях (на технічних посадах). 

Випускники викладацької спеціальності можуть працювати в закладах культури; вони мають психолого-педагогічну і частково методичну підготовку в області викладання польської мови.

Для досягнення всіх ефектів навчання, зазначених у стандарті підготовки професійної педагогічної діяльності, необхідно продовження навчання в магістратурі у галузі викладання.