Германська (німецька) філологія

 

Напрям підготовки -  Германська (німецька) філологія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Німецька мова** або інша сучасна іноземна мова***

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Друга сучасна іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Польська (або рідна) мова

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

** для вступників з високим рівнем володіння німецькою мовою

*** для вступників, які не володіють німецькою мовою

 

 

Випускник першого рівня вищої освіти за спеціальністю «Німецька (германська) філологія»:

  • має знання німецької мови на рівні С 1 а також знання іншої іноземної мови на рівні В 2 відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
  • володіє базовими знаннями в області мовознавства, літератури, культури і історії німецькомовних країн;
  • має психологічно-педагогічну підготовку (викладацька спеціальність), готовий до реалізації завдань з виховання і догляду, має часткову підготовку до навчання німецької мови; для отримання дозволу для здійснення професійної педагогічної діяльності необхідно продовжити навчання в магістратурі в рамках викладацької спеціальності;
  • володіє базовими знаннями і уміннями з перекладу (перекладацька спеціальність), підготовлений до роботи перекладачем в установах, що співпрацюють з німецькомовними країнами;
  • пройшов професійну практику відповідно до обраної спеціальності, тобто: педагогічну і методичну або перекладацьку в області німецької мови, отримав професійні уміння, познайомився з організацією і роботою шкіл і позашкільних закладів;
  • підготовлений до навчання за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти.