Електрорадіологія

 

Напрям підготовки -  Електрорадіологія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання - практичний

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Електрорадіологія» володіє знаннями в області радіологічної анатомії, радіодіагностики і радіологічного захисту, медичної електродіагностики, радіотерапії. Майбутній фахівець може працевлаштуватися у закладах рентгенологічних досліджень, комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ангіографії, аудіометрії, денситометрії, спірометрії, електрокардіографії та радіотерапії (променевої терапії); у всіх типах закладів охорони здоров’я, в органах державного управління та місцевого самоврядування, в яких реалізуються завдання щодо пропагування здорового способу життя та медичної освіти.