Економіка

Напрям підготовки - Економіка

Рівень підготовки - І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) Профіль

навчання - загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один з наступних за вибором вступника: географія, історія, суспільствознавство, інформатика, іноземна мова

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Польська (або рідна) мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Зверніть увагу!

Прийом на навчання у 2021-2021 навчальному році за напрямом підготовки «Економіка» англійською мовою не відбувається.

Навчання за напрямом підготовки «Економіка» дозволяє отримати економічні знання і уміння, необхідні для функціонування на конкурентному ринку праці. Навчання на І (бакалаврському) рівня вищої освіти здійснюється в рамках вибраних студентом спеціальностей: «Економіка підприємства», «Економіка бізнес-послуг», « Економіка і управління в державному секторі», «Фінансова економіка і бухгалтерський облік», «Регіональна та локальна економіка».

Випускник І (бакалаврського) рівня вищої освіти володіє знаннями у галузі основ економічних наук, знає основні інструменти економіста щодо емпіричного економічного  аналізу.