Журналістика і соціальна комунікація

 

Напрям підготовки -  Журналістика і соціальна комунікація

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: суспільствознавство, історія, географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник підготовлений до виконання професійних обов’язків журналіста, працюючого в періодичних ЗМІ (перш за все у пресі, на радіо та телебаченні). Навчання за цим напрямом здійснюється в рамках одного з двох шляхів: «ЗМІ і інформаційний брокер» і «Реклама, консьєрж та зв’язки з громадськістю». Випускник напряму підготовки «Журналістика і соціальна комунікація» за спеціальністю «ЗМІ і інформаційний брокер» має знання у галузі газетної, інтернет-, радіо- та телевізійної журналістики. Він володіє необхідними знаннями щодо польської і світової системи ЗМІ, проектування комунікації у цифрових ЗМІ, позиціонування текстів в Інтернеті  (SEM і SEO), радіо- і телевізійного монтажу, міжособової комунікації, методів ведення переговорів, журналістики даних. Випускник підготовлений, в першу чергу, до створення різних журналістських текстів, знає функції та культурне значення сучасних ЗМІ. Крім цього, він знайомиться з професією інформаційного брокера – безумовно, професією майбутнього. Випускник може виконувати посередницькі послуги між шукачами інформації та інформаційними ресурсами (ЗМІ, бібліотеки, Інтернет-ресурси і т.ін.). Інформація, надана інформаційним брокером, відноситься до предмету замовлення і відрізняється високим рівнем якості та надійності, авторитетними джерелами інформації.

Випускник напряму підготовки «Журналістика і соціальна комунікація» за спеціальністю «Реклама, консьєрж, зв’язки з громадськістю» мають практичні навички формулювати висловлювання на будь-яку тему і ефективно взаємодіяти зі ЗМІ у контексті здійснення професійної діяльності; має поглиблені знання нових технологій зв’язків з громадськістю, знає особливості рекламної діяльності, маркетингу, психології і мови реклами, методів переконання і самопрезентації. Випускник також отримує кваліфікації для виконання професії майбутнього – консьєржа, тобто «помічника у всіх справах» - консультанта, здійснюючого підтримку своєму керівнику