Дієтетика

 

Напрям підготовки -  Дієтетика

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання - практичний

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Біологія

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: хімія, фізика або фізика з астрономією, математика

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Дієтетика» І (бакалаврського) рівня вищої освіти набувають професійні уміння: планування раціонального харчування для різних груп населення; планування і приготування страв відповідно до різних дієт згідно з діючої класифікацією; оцінювання стану і способу харчування ті розпізнавання неповноцінного харчування; профілактика захворювань, обумовлених харчуванням; оцінювання взаємного впливу фармакотерапії і харчування; контроль якості продуктів харчування, умов їх зберігання та приготування страв відповідно до правил Системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (Hazard Analyzes Critical Control Points - HACCP); оцінки впливу захворювання на стан харчування і вплив харчування на результати лікування; організація індивідуального, громадського і лікувального харчування відповідно до віку та стану здоров’я пацієнтів; пропагування здорового харчування.

Випускники напрями підготовки «Дієтетика» І (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть знайти місце праці у державних і недержавних закладах охорони здоров’я, підприємствах громадського харчування і в організаціях, що забезпечують харчуванням лікарні та інші місця громадського харчування (кейтерінг); споживчих організаціях, спортивних і інших закладах, зокрема в освіті – по закінченню педагогічного курсу