Біотехнологія

 

Напрям підготовки -  Біотехнологія

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання -  загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: біологія, хімія, фізика або математика

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Іноземна мова

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму навчання «Біотехнологія» інженерного профілю підготовлений до роботи на підприємствах біотехнологічної галузі та споріднених галузей; у науково-дослідних, діагностичних і контролюючих лабораторіях. Він може виконувати базову аналітику і працювати з використанням біологічного матеріалу, уміє користуватися дослідницькою апаратурою і технологічним обладнанням. Майбутній фахівець самостійно розвиває власні професійні уміння і навички, підготовлений до вступу на навчання за ІІ рівнем (магістерським) вищої освіти.