Внутрішня безпека

 

Напрям підготовки -  Внутрішня безпека

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання - практичний

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська (або рідна) мова

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: географія, історія, суспільствознавство, математика

 

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник даного напряму підготовки знає правила функціонування державних установ, предмет діяльності яких пов’язаний з безпекою. Йдеться про практичні знання правових норм, що регулюють їх функціонування, знання завдань та проблематики державного управління у галузі антикризового управління. Він володіє практичними уміннями у галузі суспільних наук, пов’язаних з питаннями політики державної безпеки. Уміє розрізняти види загроз безпеці у сучасному світі та знає способи протидії цим загрозам. Володіє навичками стрільби та самооборони. Випускник напряму підготовки «Внутрішня безпека» підготовлений до активної участі у суспільному житті, цінує значення ефективності спільної роботи в політичних організаціях, у структурах органів державного управління, установах, що займаються громадською безпекою. Він має навички керівництва у малих групах. Він знає іноземну мову на рівні В2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, уміє використовувати знання спеціалізованої іноземної мови під час виконання професійної діяльності. За допомогою різних каналів і методів комунікації майбутній фахівець може спілкуватися з іноземцями на загальні теми і теми, що належать до напряму підготовки,