Ландшафтна архітектура

 

Напрям підготовки - Ландшафтна архітектура

Рівень підготовки - І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: математика, фізика, біологія, географія

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Іноземна мова

 

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Оцінювання десяти малюнків формату А-3, виконаних у будь-якій техніці, що зображують: відкритий пейзаж, стару і нову архітектуру, інтер’єр парків і садів (у вільній пропорції). Малюнки необхідно зложити у папку формату А-3 (420х297)

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник володіє знаннями у галузі гуманітарних, природничих, сільськогосподарських, технічних наук і образотворчого мистецтва, достатню для самостійного формування об’єктів ландшафтної архітектури відповідно до експлуатаційних, психологічних та біологічних потреб людини. Він підготовлений до проведення експертної оцінки рослинного покриву, інвентаризаційних робіт, проектів озеленення, благоустрою та догляду за об’єктами ландшафтної архітектури, а також до здійснення керівництва та нагляду за виконанням робіт на цих об’єктах. Випускник підготовлений до роботи в установах державної адміністрації та органах самоврядування, на підприємствах, що розробляють проекти та виконують роботи щодо  оцінки рослинного покриву, проводять інвентаризацію ресурсів навколишнього середовища, проектують благоустрій та озеленення територій, займаються будівництвом об’єктів ландшафтної архітектури а також управлінням і контролем за реалізацією робіт та догляду за цими об’єктами.