Візуальні мистецтва

 

Напрям підготовки - Візуальні мистецтва

Рівень підготовки -  І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання -  стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

Підставою для вступу на навчання є свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти і сертифікат ЗНО, або інший документ, що дає право на вступ на навчання для здобуття І (бакалаврського) рівня вищої освіти

1 Вступне випробування Практичний екзамен, що перевіряє художні здібності:
•          рисунок (постать)
•          за вибором: живопис (нежива природа) або різьба (голова)
•          композиційно-дизайнерське завдання Зверніть увагу!Правила проведення вступного випробування Ви знайдете ТУТРисунок0-15 балів
Живопис або різьба0-15 балів
Композиційно-дизайнерське завдання0-15 балів
2 Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання. Іноземна мова стандартний (базовий) рівень1% = 1 бал

профільний (поглиблений) рівень1% = 2 бали

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник напряму підготовки «Візуальні мистецтва» має навички: підготовки і поширення візуальних і ЗМІ-творів з метою художніх, пізнавальних, освітніх і ужиткових цілей; використання набутих знань в індивідуальній і колективній художній діяльності; управління групами людей і безперервного підвищення кваліфікації в умовах динамічно змінюючийся дійсності. Він має підготовку до самостійної творчої професійної роботи, а також до роботи в центрах і установах культури і мистецтва, ЗМІ, рекламних структурах; він володіє знаннями іноземної мови на рівні B2 + відповідно до  Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Після закінчення навчання випускник має можливість продовжити навчання за ІІ рівнем вищої освіти