Археологія

 

Напрям підготовки - Археологія

Рівень підготовки - І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

 

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Польська  (або рідна) мова

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: історія, географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Випускник має загальні знання про польські землі відповідно до історичних періодів: від давнини до сучасності. Він також володіє базовими знаннями джерелознавства, що дозволяє йому визначити хронологію археологічних знахідок і їх культурну приналежність. Випускник знає методи археологічних робіт, поглиблює практичну складову умінь завдяки участі у польових роботах, розкопках і поверхневих дослідженнях. Під час навчання студент отримує базові знання у галузі наук, пов’язаних з археологією у дослідженнях минулого. Студент вивчає дві іноземні мови, у тому числі, принаймні одну – на рівні, що дозволяє застосовувати спеціалізовану лексику у галузі археології.

З метою поглиблення знань та отримання прав на самостійне проведення археологічних досліджень, випускники можуть продовжити навчання за напрямом навчання «Археологія» за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти. Наявні знання і уміння дозволяють випускнику працювати на посаді техніка-археолога (наприклад, документаліста, рисувальника) в закладах і фірмах, що здійснюють археологічні роботи. Отримані знання також дозволяють працювати в організаціях, що займаються зберіганням, інвентаризацією та консервацією археологічних колекцій (музеї, сховища культурних пам’яток, установи зі збереження спадщини).