Агролісництво

 

Напрям підготовки - Агролісництво

Рівень підготовки - І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна)

Профіль навчання - загальноосвітній

1

Обов’язковий конкурсний предмет

 

Математика 

 

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: біологія, хімія, фізика, географія, математика

 

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

 

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

 

Агролісництво – це новий напрям навчання, відповідь на попит ринку Європейського Союзу на фахівців у галузі інноваційних рішень у сільському господарстві і лісовому господарстві, так необхідних в епоху спостережуваних кліматичних змін. Агролісництво – це використання землі на постійній основі з використанням знань у галузі сільського і лісового господарства з метою оптимізації економічних і екологічних ефектів виробництва продуктів харчування при одночасному виробництві деревної біомаси. Головні виробничі переваги агролісових систем пов’язані з кращим використанням ресурсів у просторовому і часовому аспекті, що в той же час може збільшити вигоди оточуючого середовища за рахунок скорочення втрат поживних речовин з сільськогосподарських земель, збільшення біосеквестрації та збільшення біорізноманіття.

Випускник, який здобув вищу освіту І (бакалаврського) рівня, володіє знаннями у галузі сільськогосподарських і лісових наук. Випускник напряму навчання «Агролісництво» підготовлений до виконання проектних, інвестиційних інженерних завдань у контексті агролісових систем. Він може планувати, виконувати і контролювати процедури по збереженню і використанню землі з застосуванням новітніх досягнень у галузі сільськогосподарських і лісових наук. Випускник підготовлений до вступу на навчання за ІІ (магістерським) рівнем освіти. Навчання за напрямом «Агролісництво» дає можливість працевлаштування як у сільськогосподарському, так і в лісовому секторі, в установах державної адміністрації та органах самоврядування, у тому числі щодо охорони навколишнього природного середовища сільськогосподарських земель і лісових територій, а також у системі сільськогосподарського дорадництва на посадах, пов’язаних з інноваційним використанням лісових та сільськогосподарських угідь.