Адміністрація

 

Напрям підготовки - Адміністрація

Рівень підготовки - І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Форма навчання - стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

*перерахування балів здійснюється для кожного навчального предмета окремо

1

Обов’язковий конкурсний предмет

Історія

стандартний (базовий) рівень

1% = 1 бал

 

профільний (поглиблений) рівень

1% = 2 бали

 

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Один із наступних за вибором вступника: польська (або рідна) мова, суспільствознавство, географія

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Сучасна іноземна мова

Метою навчання є формування у випускника навичок використання практичних знань у галузі суспільних наук, зокрема у галузі права і адміністрації. Випускник повинен володіти навичками використання знань у професійній роботі з дотриманням етичних принципів. Також метою навчання є набуття студентом умінь володіння іноземною мовою на рівні В2 згідно з загальноєвропейською шкалою мовної компетенції, у тому числі спеціалізованою іноземною мовою у галузі адміністрації, права і економіки на рівні, що дозволить здійснення професійної діяльності. В контексті працевлаштування слід зазначити, що випускники підготовлені до роботи на посаді службовця на базовому та середньому рівні з виконанням допоміжних функціональних обов’язків у галузі права у різних типах органів державного управління, самоуправління та у недержавних установах.

Випускник підготовлений до вирішення професійних завдань, володіє професійними комунікативними навичками, уміє користуватися різноманітними засобами інформації і офісною технікою, може брати активну участь у груповій роботі, організувати і керувати невеликими робочими групами. 

 Випускник уміє правильно інтерпретувати правові норми. Він може правильно аналізувати отриману інформацію, інтерпретувати її, робити практичні висновки та формулювати і  обґрунтовувати погляди. Майбутній фахівець може самостійно організувати і здійснювати господарську діяльність. Він уміє на елементарному рівні брати участь у підготовці соціальних проектів (проектувати правові рішення, формулювати принципи діяльності і управління різних адміністративних установ і організацій) з урахуванням правових, адміністративних, політичних аспектів. Він може самостійно або у складі групи підготувати соціальні проекти і впровадити їх у життя. Слід зазначити, що  випускник підготовлений до продовження навчання на другому рівні вищої освіти (магістерському) – він може самостійно вдосконалювати і поглиблювати набуті знання і уміння в умовах Євроінтеграції.