Громадське здоров’я

 

Напрям підготовки – Громадське здоров’я

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напрямів підготовки «Громадське здоров’я», «Сестринська справа», «Фізіотерапія», «Акушерство», «Електрорадіологія», «Невідкладна медична допомога», «Дієтетика» та випускники лікарського напряму підготовки.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом та заліком відповідно до напряму підготовки ІІ рівня (магістерського) вищої освіти, що вибрав вступник. **

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти.***

** Кількість балів, що відповідає середній арифметичній оцінок за курс навчання за І рівнем вищої освіти:

 

Середня арифметична

Конкурсні бали

3,0 - 3,10

5

3,11 - 3,20

10

3,21 - 3,30

15

3,31 - 3,40

20

3,41 - 3,50

25

3,51 - 3,60

30

3,61 - 3,70

35

3,71 - 3,80

40

3,81 - 3,90

45

3,91 - 4,0

50

4,01 - 4,10

55

4,11 - 4,20

60

4,21 - 4,30

65

4,31 - 4,40

70

4,41 - 4,50

75

4,51 - 4,60

80

4,61 - 4,70

85

4,71 - 4,80

90

4,81 - 4,90

95

4,91 - 5,0

100

 

 

*** Кількість балів, що відповідає підсумковій оцінці у дипломі про здобуття вищої освіти І рівня:

Оцінка

Конкурсні бали

достатньо

(3,0)

40

достатньо з плюсом

(в Україні - задовільно) (3,5)

55

добре

(4,0)

70

добре з плюсом

(в Україні - дуже добре) (4,5)

85

дуже добре

 (в Україні - відмінно)

(5,0)

100

 

 

Випускник напряму підготовки «Громадське здоров’я» II рівня вищої освіти має глибокі міждисциплінарні знання в галузі суспільних і медичних наук. Він підготовлений для виконання професійних завдань в області:

 • виявлення та прогнозування ризиків і проблем зі здоров'ям у певному колективі;
 • визнання впливу соціальних процесів і демографічних структур на здоров'я громадян у колективі;
 • планування, розробка, організація та оцінка ефективності та оцінки програм профілактики та зміцнення здоров'я для різних соціальних верств;
 • прогнозування та формування структури та розміру медичних потреб та медичних послуг населення.

Випускник отримує компетенції включення до виконання завдань з профілактики та охорони здоров'я державних, місцевих, соціальних та приватних закладів, що функціонують у системі охорони здоров'я в області:

 • соціально-медичної допомоги;
 • зміцнення здоров'я;
 • освітньо-оздоровчої роботи;
 • санітарно-епідеміологічного нагляду;
 • організації та державного управління охорони здоров'я та соціальної допомоги;
 • надання послуг медичного страхування;
 • підвищення стану здоров'я суспільства.