Візуальні мистецтва

 

Напрям підготовки – Візуальні мистецтва

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначний.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

1. Оцінка художніх досягнень вступника на основі представлення оригінальних художніх робіт (у кількості від 10 до 15) та інших мистецьких досягнень. Крім цього, вступник подає документі і у цифровому виді на компакт-диску.

2. Позитивний результат фахової співбесіди про власну творчість та реалізовані мистецькі проекти щодо знань у галузі мистецтва та культури, що відповідають компетенціям, які мають випускники цього напряму підготовки.

Застосовується наступна шкала балів:

  • Художні досягнення вступника: від 0 до 15 балів,
  • Фахова співбесіда: від 0 до 15 балів.

Примітка: правила проведення вступних іспитів для вступників за напрямом підготовки «Візуальні мистецтва» при вступі на навчання у 2021/2022 навчальному році дивіться  у файлі для завантаження

 

Випускник II рівня вищої освіти напряму підготовки «Візуальні мистецтва» має навички: підготовки та поширення візуальних і медіа творів з метою художнього, пізнавального, освітнього і комерційного використання набутих знань в індивідуальній і колективній художній діяльності; для управління групами людей і безперервного підвищення кваліфікації в умовах реальності, що динамічно змінюється. Він підготовлений до самостійної творчої професійної діяльності в центрах і установах культури і мистецтва, мас-медіа, рекламних і рекламних структурах. Випускник володіє знаннями іноземної мови на рівні B2 + відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Випускник підготовлений до продовження навчання в аспірантурі, готовий зайнятися творчою професійною діяльністю в центрах і установах культури і мистецтва. Він має всебічну підготовку до роботи в мас-медіа та рекламних агентствах.