Європейська освіта

 

Напрям підготовки – Європейська освіта

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області  наукових дисциплін: Археологія, Філософія, Історія, Лінгвістика, Літературознавство, Науки про культуру і релігію, Економіка і фінанси, Соціально-економічна географія і просторова економіка, Науки про безпеку, Науки про соціальні комунікації і ЗМІ, Науки про політику та державне управління, Науки про управління якістю, Юридичні науки, Соціологічні науки, Педагогіка, Канонічне право, Психологія, Богословські науки, Науки про фізичну культуру.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття вищої освіти.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом.

 

 

Випускник напряму підготовки «Європейська освіта» ІІ рівня вищої освіти отримує ступінь магістра, здобуває міждисциплінарні знання в галузі суспільних, гуманітарних наук і наук про безпеку. Він знає факти про функціонування європейської соціальної, економічної та політичної системи, а також у сфері безпеки. Він володіє практичними знаннями в області транскордонного співробітництва, інтеграції та безпеки в Європі.

Завдяки міждисциплінарному характеру навчання, випускник набуває знань, навичок та компетенцій, які дають йому право працювати в урядових організаціях та органах місцевого самоврядування, а також в установах Європейського Союзу. Він має можливість працевлаштуватися в приватному або неурядовому секторі, в організаціях ЄС. В рамках навчання за напрямом підготовки «Європейська освіта» ІІ рівня вищої освіти можна вибрати одну з трьох спеціальностей: «Транскордонне співробітництво», «Європейська безпека» або «Європейська інтеграція».

 

Спеціальність «Транскордонне співробітництво»

Транскордонне співробітництво підтримує створення, зростання і підтримку безпеки на місцевому рівні, оскільки економічний і соціальний розвиток в деякій мірі залежить від відносин між сусідніми державами. Ефективному навчанню сприяє висококваліфікований викладацький персонал. Випускник цієї спеціальності володіє знаннями в галузі суспільних наук, що охоплюють питання транскордонного, транснаціонального та міжрегіонального Європейського співробітництва. Він знає питання, що стосуються конфліктів і загроз у прикордонних районах, Європейського культурного кордону, місцевого самоврядування в Європі та формування іміджу територіальних одиниць.

 

Спеціальність «Європейська безпека»

Вибір цієї спеціальності дозволяє зрозуміти сутність проблем, пов'язаних з військовою, культурною, медичною та екологічною безпекою в Європі. Студент, який вирішив цей вибір, одночасно має можливість отримати знання в області загроз і захисту кіберпростору в Європі, що особливо актуально в контексті феномена кібертероризму у сучасному світі. Знання, навички та компетенції випускника спеціальності «Європейська безпека» дозволяють отримати роботу в державних і місцевих органах влади в галузі громадської та європейської безпеки.

 

Спеціальність «Європейська інтеграція»

Випускник отримує знання в галузі суспільних наук в області багатогранних інтеграційних процесів у Європі. Вибір цієї спеціальності дозволяє дізнатися і зрозуміти питання макроекономіки, фондів, фінансування та інституційної системи Європейського Союзу, європейського права тощо. Студенти, які обирають цю спеціальність, також мають можливість отримати знання в галузі зв'язків з громадськістю та ведення переговорів. Компетенції та навички випускника спеціальності «Європейська інтеграція» дозволять йому працевлаштуватися в урядові та місцеві органи влади, організації, що спеціалізуються на законодавстві Європейського Союзу, розподілі коштів з бюджету ЄС.