Соціологія

 

Напрям підготовки – Соціологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області суспільних і гуманітарних наук.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти, безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра:

Оцінка

Конкурсні бали

достатньо

(3,0)

40

достатньо з плюсом

(в Україні - задовільно) (3,5)

55

добре

(4,0)

70

добре з плюсом

(в Україні - дуже добре) (4,5)

85

дуже добре

 (в Україні - відмінно)

(5,0)

100

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом. *

 

* Кількість балів, що відповідає середній арифметичній оцінок за курс навчання І рівня (бакалаврського) вищої освіти, безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра:

 

Середня арифметична

Конкурсні бали

3,0 - 3,10

5

3,11 - 3,20

10

3,21 - 3,30

15

3,31 - 3,40

20

3,41 - 3,50

25

3,51 - 3,60

30

3,61 - 3,70

35

3,71 - 3,80

40

3,81 - 3,90

45

3,91 - 4,0

50

4,01 - 4,10

55

4,11 - 4,20

60

4,21 - 4,30

65

4,31 - 4,40

70

4,41 - 4,50

75

4,51 - 4,60

80

4,61 - 4,70

85

4,71 - 4,80

90

4,81 - 4,90

95

4,91 - 5,0

100

 

Навчання за напрямом підготовки «Соціологія» спрямовано на людей з гуманітарними та соціальними інтересами, які спостерігають за соціальною реальністю, мають або бажають виховати в собі здатність до її критичного аналізу та класифікації поведінки людей і колективів. Свої інтереси та навички студенти можуть розвивати та вдосконалювати в рамках двох спеціальностей: «Регіонально-місцеве самоврядування» та «Дослідження ринку та громадської думки». Результати навчання за цим напрямом підготовки дозволяють випускникам адаптуватися до мінливого ринку праці, його місцевої специфіки та відповідати очікуванням роботодавців. Різноманітна програма навчання, застосування науковим персоналом перевірених, але й інноваційних методів навчання з використанням сучасної локальної та технічної інфраструктури та професійного програмного забезпечення, гарантує студентам отримання глибоких знань, як в теоретичному, так і в практичному аспекті.

 

Випускники в залежності від обраної спеціалізації можуть працевлаштуватися:

  • у різних організаціях та установах місцевого самоврядування;

  • у науково-дослідних фірмах;

  • в організаціях, що вимагають від своїх працівників великої творчості (наприклад, в рекламній індустрії), що використовують знання в області психології та соціальних комунікацій (в тому числі закони, що регулюють масове спілкування і соціальну інженерію), що є основою діяльності у сфері зв'язків з громадськістю (PR) або людських відносин (HR).