Соціальна робота

 

Напрям підготовки – Соціальна робота

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/  нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області суспільних і гуманітарних наук.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти, безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра:

Оцінка

Конкурсні бали

достатньо

(3,0)

40

достатньо з плюсом

(в Україні - задовільно) (3,5)

55

добре

(4,0)

70

добре з плюсом

(в Україні - дуже добре) (4,5)

85

дуже добре

 (в Україні - відмінно)

(5,0)

100

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом. *

 

* Кількість балів, що відповідає середній арифметичній оцінок за курс навчання І рівня (бакалаврського) вищої освіти, безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра:

 

 

Середня арифметична

Конкурсні бали

3,0 - 3,10

5

3,11 - 3,20

10

3,21 - 3,30

15

3,31 - 3,40

20

3,41 - 3,50

25

3,51 - 3,60

30

3,61 - 3,70

35

3,71 - 3,80

40

3,81 - 3,90

45

3,91 - 4,0

50

4,01 - 4,10

55

4,11 - 4,20

60

4,21 - 4,30

65

4,31 - 4,40

70

4,41 - 4,50

75

4,51 - 4,60

80

4,61 - 4,70

85

4,71 - 4,80

90

4,81 - 4,90

95

4,91 - 5,0

100

 

 

Випускник напряму підготовки «Соціальна робота» підготовлений до відповідальної професійної діяльності соціальним працівником. Він може працевлаштуватися:

  • в установах соціальної допомоги всіх рівнів;
  • у лікувально-виховних закладах усіх типів;
  • у лікарнях, школах, судах, виправних установах, поліції, пенітенціарних установах;
  • у неурядових організаціях, в органах державного управління і місцевого самоврядування;
  • у приватних допоміжних, освітніх і т.ін.;
  • у центрах і  клубах соціальної інтеграції;
  • в установах, що реалізують системні і конкурсні проекти, наприклад, в галузі протидії соціальному відчуженню, в галузі соціальної економіки та ін.