Політологія

 

Напрям підготовки – Політологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області наукових дисциплін: Археологія, Філософія, Історія, Лінгвістика, Літературознавство, Науки про культуру і релігію, Економіка і Фінанси, Соціально-економічна географія і просторова економіка, Науки про безпеку, Науки про соціальні комунікації і ЗМІ, Науки про політику та державне управління, Науки про управління якістю, Юридичні науки, Соціологічні науки, Педагогіка, Канонічне право, Психологія, Богословські науки.

2

Додатковий конкурсний предмет

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття вищої освіти.

3

Додатковий критерій враховується у разі, якщо число кандидатів с однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання.

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), ІІ рівня (магістерського) або безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом.

 

 

Випускник ІІ рівня вищої освіти напряму підготовка «Політологія» має знання поглибленого рівня у галузі соціальних наук та наук про політику; здатність до критичного сприйняття знань та їх практичного застосування для опису та аналізу процесів у сфері політики; Він підготовлений до активної участі у політичному та суспільному житті; вміє контролювати та оцінювати політичні явища; володіє вміннями професійної поведінки та ділової етики у фаховій діяльності та громадській активності.

 

Випускник також готовий до продовження навчання в аспірантурі.

 

Спеціальність «Управління регіональним та місцевим розвитком»

 

Випускник спеціальності «Управління регіональним і місцевим розвитком» володіє знаннями щодо проблематики місцевого і регіонального розвитку, визначає і характеризує інструменти політики розвитку. Він знає механізми формування місцевих і регіональних лідерів. Він добре обізнаний з галузевою політикою, яка може сприяти місцевому та регіональному розвитку, а також з формами та моделями управління територіальними підрозділами. Відповідно до ситуації, він вибирає адекватні інструменти розвитку, використовувані органами місцевого самоврядування. Випускник підготовлений до роботи в урядових організаціях та органах місцевого самоврядування, у муніципальному і районному самоврядуванні, пов'язаних з розробкою і реалізацією стратегій регіонального та місцевого розвитку, плануванням і реалізацією галузевої політики. Він також має кваліфікації для роботи в органах політичних партій, економічних та громадських організаціях, міжнародних установах та організаціях, а також у ЗМІ.

 

Спеціальність «Політика безпеки»

 

Випускник спеціальності «Політика безпеки» має знання в області політики державної та міжнародної безпеки. Він розрізняє види загроз безпеці у сучасному світі і знає способи протидії цим загрозам. Він може оцінювати, аналізувати та інтерпретувати загрози внутрішньої та міжнародної безпеки. Він має здатність аналізувати проблеми безпеки в міжнародній перспективі і може трансформувати теоретичні знання в практичні сценарії і проекти рішень проблем безпеки. Випускник готовий працювати в урядових і місцевих органах влади, установах ЄС, установах Національної безпеки, ЗМІ та міжнародних корпораціях, а також аналітиком міжнародної ситуації. Він також має кваліфікації для роботи в органах політичних партій, в економічних і громадських організаціях.

 

Спеціальність «Інформаційна політика»

Випускник спеціальності «Інформаційна політика» має знання в галузі комунікації та ЗМІ. Він характеризує сутність і види ЗМІ, їх роль у громадському просторі, силу впливу, а також аудиторію, на яку направлено інформаційне повідомлення. Він розрізняє важливість традиційних і нових ЗМІ, а також загальнонаціональних і місцевих ЗМІ. Він використовує традиційні та нові ЗМІ для отримання інформації та її перевірки. Він вміє використовувати соціальні мережі в громадській діяльності. Випускник готовий працювати в традиційних і нових ЗМІ,  фахівцем з комунікації у приватних компаніях, установах, органах місцевого самоврядування та неурядових організаціях. Він також має кваліфікації для роботи в урядовому управлінні, органах політичних партій, економічних та громадських організаціях, міжнародних установах та організаціях.

 

 Спеціальність «Екологічна політика»

 

Випускник спеціальності «Екологічна політика» розуміє важливість політики сталого розвитку та наслідки порушення цього балансу. Він може запропонувати механізми, що сприяють сталому розвитку. Він розуміє і може інтерпретувати статистичні дані, важливі історичні, поточні та прогнозовані ризики та проблеми в галузі екології. Він знає екологічну політику, що проводиться у Республіці Польща, і може запропонувати ефективні довгострокові рішення у галузі екології. Випускник має орієнтацію в проекологічних рухах і партіях, знає їх постулати і обмеження в їх реалізації у зв'язку з минулою і нинішньою офіційною політикою держав і існуючими умовностями. Він також може аналізувати приклади екологічної політики на регіональному та місцевому рівнях. Він може застосовувати хороші приклади, але також бачить особливу екологічну небезпеку, пов'язану зі специфікою регіонів. Він розуміє необхідність співпраці в галузі екології, без якої тільки екстрені рішення не можуть мати серйозних наслідків - таких глобальних, які мають вплив на держави, регіони, населені пункти.