Сестринська справа

 

Напрям підготовки – Сестринська справа

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття І рівня (бакалаврського) вищої освіти напряму підготовки «Сестринська справа».

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом та заліком відповідно до напряму підготовки ІІ рівня (магістерського) вищої освіти, що вибрав вступник. **

0,7

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти. ***

0,3

 

** Кількість балів, що відповідає середній арифметичній оцінок за курс навчання:

 

Середня арифметична

Конкурсні бали

3,0 - 3,10

5

3,11 - 3,20

10

3,21 - 3,30

15

3,31 - 3,40

20

3,41 - 3,50

25

3,51 - 3,60

30

3,61 - 3,70

35

3,71 - 3,80

40

3,81 - 3,90

45

3,91 - 4,0

50

4,01 - 4,10

55

4,11 - 4,20

60

4,21 - 4,30

65

4,31 - 4,40

70

4,41 - 4,50

75

4,51 - 4,60

80

4,61 - 4,70

85

4,71 - 4,80

90

4,81 - 4,90

95

4,91 - 5,0

100

 

*** Кількість балів, що відповідає підсумковій оцінці у дипломі про здобуття вищої освіти І рівня:

Оцінка

Конкурсні бали

достатньо

(3,0)

40

достатньо з плюсом

(в Україні - задовільно) (3,5)

55

добре

(4,0)

70

добре з плюсом

(в Україні - дуже добре) (4,5)

85

дуже добре

 (в Україні - відмінно)

(5,0)

100

 

Випускник ІІ рівня вищої освіти напряму підготовки «Сестринська справа» підготовлений як до індивідуальної роботи з пацієнтом, його сім'єю в умовах проживання, так і з групою пацієнтів в закладах охорони здоров'я та соціальної опіки, і особливо у закладах охорони здоров'я державної і недержавної форми власності: лікарнях, установах по догляду та опікою, первинної та спеціалізованої медичної допомоги, медицині праці, в паліативно-хоспісних центрах, у будинках соціальної допомоги та установах по догляду за літніми людьми, у підрозділах системи невідкладної медичної допомоги, санаторіях.

Завершене навчання також дозволяє випускнику отримати роботу в державному управлінні та органах місцевого самоврядування, у науково-дослідних центрах, у закладах вищої освіти – після закінчення викладацької спеціальності (відповідно до стандарту підготовки викладацької професії).

Магістр сестринської справи також може працювати у підрозділах Збройних сил Республіки Польща та пенітенціарної служби, пов'язаних з охороною здоров'я та медичним обслуговуванням, залежно від типу додаткові професійні кваліфікації, отримані випускниками.

Беручи до уваги, що професія медсестри є самостійною медичною професією, випускник II рівня вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа» також може здійснювати самостійну підприємницьку діяльність у галузі медичних послуг, консультування в області профілактики та медичної освіти, включаючи надання послуг на дому хворого.

Випускник має сформовані звички безперервної професійної освіти і розвитку і підготовлений до навчання в аспірантурі.