Педагогіка

 

Напрям підготовки – Педагогіка

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Педагогіка» спеціальності «Педагогіка дошкільної і початкової освіти».

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання.

 

 

Випускник II рівня вищої освіти напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Педагогіка дошкільної і початкової освіти» отримує ступінь магістра педагогіки в галузі дошкільної та початкової освіти, отримує кваліфікації для роботи у дитячому садку і в початкових класах. Він має знання, уміння і навички, соціальні компетенції відповідно до Польської кваліфікаційної рамки – 7 рівень Польської кваліфікаційної рамки.

Випускник має право на здійснення професійної діяльності:

 • вихователем дитячого садка, дошкільного закладу;

 • вчителем дошкільної освіти.

 

Колегіум суспільних наук

Напрям підготовки – Педагогіка

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), напряму підготовки «Педагогіка» а також окремих суміжних у галузі суспільних наук, таких як: Наука про сім'ю, Наука про соціальні комунікації та засоби масової інформації, Психологія, Соціологія.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання.

 

 

 

Навчання за II рівнем вищої освіти здійснюється за трьома спеціальностями:

 • «Медіапедагогіка»

 • «Опікунсько-виховна педагогіка»

 • «Реабілітаційна педагогіка»

 

Випускник II рівня вищої освіти напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Медіапедагогіка» має можливість працевлаштування у різних типах освітніх установ у сфері використання засобів масової інформації та інформаційних технологій у навчально-виховній роботі; організації та функціонування інформаційно-дидактичного центру, маркетингу та формування іміджу освітніх установ. Крім цього, випускники можуть знайти роботу в ЗМІ, редакціях, радіо, телебаченні та електронних ЗМІ. Після навчання випускники стають експертами в галузі медіаосвіти і мають навички розробки освітніх програм з використанням ЗМІ в освіті, що може бути використано в профілактичних, державних і приватних установах, де необхідні представники і фахівці зі зв'язків зі ЗМІ. Випускники можуть знайти роботу в рекламних агентствах, культурних центрах та інших установах, що використовують ЗМІ у своїй діяльності (наприклад,  екологічні дитячі центри, музеї: оцифровування музейних ресурсів, бібліотеки в області цифрової обробки бібліотечних колекцій).

 

Випускник напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Опікунсько-виховна освіта» отримує знання та навички з догляду, виховання, підтримки та допомоги в сімейному та позашлюбному середовищі. Випускник отримує професійні кваліфікації для роботи вихователем або вчителем:

 • у різних установах опіки та піклування, що функціонують в системі соціальної допомоги;

 • в окремих закладах соціальної допомоги;

 • на посаді помічника сім'ї,

 • у дитячих яслах,

 • у навчальних закладах – після отримання педагогічної підготовки,

 • у школі – після отримання педагогічної підготовки.

 

Випускник напряму підготовки «Педагогіка» зі спеціальності «Ресоціалізаційна педагогіка» має поглиблені знання в галузі ресоціалізаційної педагогіки і суміжних наук, особливо в різних областях психології, соціології, психопатології, загальної педагогіки і права, кримінології, віктимології, а також пенітенціарної педагогіки. Випускник має компетентності для виявлення потенційних ризиків в ході соціалізації окремих осіб і груп, що призводить до різних форм патології, включаючи антисоціальну поведінку, маргіналізацію і виключення.

Випускник може працевлаштуватися:

 • на посаді професійного судового наглядача;

 • в установах, що здійснюють соціалізацію, опіку та ресоціалізацію;

 • у притулках для неповнолітніх;

 • у пенітенціарних установах;

 • в поліції,

 • в установах, покликаних виконувати завдання з ресоціалізації та протидії соціальній патології у відкритому середовищі;

 • в асоціаціях та організаціях, що займаються профілактикою і ресоціалізацією дітей, підлітків і дорослих;

 • в організаціях, що займаються наданням допомоги потерпілим у результаті злочину і колишнім засудженим, а також в інших державних і неурядових установах.

 

Випускник має можливість продовжити навчання в аспірантурі в галузі суспільних наук.