Математика

 

Напрям підготовки – Математика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначний.

Знання та навички в області математики, особливо логіки і теорії множин, математичного аналізу, алгебри, аналітичної геометрії, топології, обчислення ймовірностей і статистики.

Для кандидатів, які бажають отримати право на викладання математики – необхідно, відповідно до стандарту підготовки викладацької професії, мати загальну психолого-педагогічну підготовку, підготовку з основ методики викладання та часткову підготовку з методики викладання математики (у початковій школі).

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття вищої освіти – для випускників напрямів підготовки, де провідною навчальною дисципліною є математика.

Для випускників інших напрямів підготовки – позитивний результат фахової співбесіди, що перевіряє компетентність кандидата на вступ на навчання за ІI рівнем вищої освіти ( на підставі завдань до іспиту бакалавра за спеціальністю «Математика» у Жешувському університеті).

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського випускників напрямів підготовки, споріднених з математикою.

 

Випускник:

  • володіє сучасними знаннями з різних розділів математики;
  • має навички аналітичного і синтетичного мислення, що дозволяють нестандартно підходити до вирішення різних завдань, що вимагають створення або адаптації математичної моделі;
  • може застосовувати передові ІТ-інструменти, необхідні для вирішення завдань в області застосування математики;
  • говорить іноземною мовою на рівні B2 + відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, зокрема, спеціалізованої лексики в галузі математики та її застосування;
  • він відкритий для самостійного вивчення останніх досягнень науки і підвищення своєї кваліфікації;
  • має підготовку до проведення досліджень у галузі математики.