Міжкультурна комунікація*

 

Напрям підготовки – Міжкультурна комунікація*

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області гуманітарних і суспільних наук. Вступ на перший рік навчання визначається за рейтинговим списком вступників.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття вищої освіти.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом.

 

* Набір відбуватиметься за умови отримання ліцензії

 

Випускник володіє знаннями, необхідними для розуміння процесів, пов'язаних зі спілкуванням у структурах міжнародних організацій; може виявляти комунікативні бар'єри, що виникають при взаємодії у полікультурному суспільстві. Метою програми навчання є підготовка фахівця, що має знання і практичні уміння міжкультурної комунікації, володіє гуманітарними знаннями про основи різних культур, знаннями і практичними навичками в області міжкультурної комунікації. Він підготовлений до професійного виконання функцій посередника у різних областях міжкультурних контактів (таких як, наприклад, бізнес, політика, мистецтво, туризм, дипломатія, журналістика).