Історія

 

Напрям підготовки – Історія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області гуманітарних і суспільних наук.

Для кандидатів, які планують отримати право на викладання історії та суспільствознавства,  необхідно зреалізувати частину стандарту підготовки до викладацької спеціальності.

Зокрема, кандидат повинен мати загальну психологічно-педагогічну підготовку, підготовку з основ методики викладання та часткову підготовку з методики викладання історії та суспільствознавства.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти*

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або ІІ рівня (магістерського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом **

 

* Кількість балів, що відповідає підсумковій оцінці у дипломі:

Оцінка

Конкурсні бали

достатньо

(3,0)

40

достатньо з плюсом

(в Україні - задовільно) (3,5)

55

добре

(4,0)

70

добре з плюсом

(в Україні - дуже добре) (4,5)

85

дуже добре

 (в Україні - відмінно)

(5,0)

100

 

 

** Кількість балів, що відповідає середній арифметичній оцінок за курс навчання:

 

Середня арифметична

Конкурсні бали

3,0 - 3,10

5

3,11 - 3,20

10

3,21 - 3,30

15

3,31 - 3,40

20

3,41 - 3,50

25

3,51 - 3,60

30

3,61 - 3,70

35

3,71 - 3,80

40

3,81 - 3,90

45

3,91 - 4,0

50

4,01 - 4,10

55

4,11 - 4,20

60

4,21 - 4,30

65

4,31 - 4,40

70

4,41 - 4,50

75

4,51 - 4,60

80

4,61 - 4,70

85

4,71 - 4,80

90

4,81 - 4,90

95

4,91 - 5,0

100

 

 

Випускник II рівня вищої освіти має глибокі знання в області:

  • історії, суспільних наук та дисциплін відповідно до обраної спеціалізації;

  • елементи дослідницької діяльності історика, історіографічних та методологічних течій;

  • складні історичні умови розвитку сучасної цивілізації;

  • обумовленості наукових досліджень.