Фінанси і бухгалтерський облік

 

Напрям підготовки – Фінанси і бухгалтерський облік

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області: Фінанси і бухгалтерський облік, Економіка, Менеджмент та суміжних.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом та заліком:

для випускників напряму підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» загальноосвітнього профілю – оцінка множиться на коефіцієнт 1,8;

для випускників напряму підготовки «Економіка» загальноосвітнього профілю – множиться на коефіцієнт 1,7;

для випускників напряму «Фінанси і бухгалтерський облік» практичного профілю – коефіцієнт 1,6;

 для випускників напряму підготовки «Економіка» практичного профілю – множиться на коефіцієнт 1,5;

для випускників інших напрямів підготовки загальноосвітнього та практичного профілю - коефіцієнт 1,0.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття вищої освіти

 

 

Випускник ІІ рівня вищої освіти зі спеціальності «Банківська справа і фінансовий консалтинг» набуває передових знань та навичок у галузі аналізу та оцінки фінансового стану підприємства, фізичних осіб та організацій, оцінки потреб різних суб'єктів у галузі фінансування бізнесу та потреб, пов'язаних з фінансуванням споживання та накопичення капіталу та заощаджень. Він може складати довгострокові фінансові плани і вирішувати проблеми, пов'язані з фінансовими консультаціями для фізичних осіб, підприємств і установ.

 

Випускник ІІ рівня вищої освіти спеціальності «Бухгалтерський облік і фінансовий аудит» володіє передовими знаннями в області бухгалтерського обліку; він знає сегменти бухгалтерського обліку. Крім того, він може поєднувати фінансові питання з іншими аспектами ведення бізнесу і знає інформаційні системи і методи, що використовуються в галузі фінансів та бухгалтерського обліку. Спеціальність готує для визначення та вирішення проблем, пов'язаних з виконанням облікових, звітних та інформаційних завдань на підприємствах, підрозділах фінансового посередництва, суб'єктах державного сектору та некомерційних організаціях.