Філософія

 

Напрям підготовки – Філософія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначного в області будь-якої галузі наук.

Знання і компетенції, набуті в ході навчання за І рівнем вищої освіти будь-якої галузі наук, а також знання будь-якої іноземної мови.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплому зі всіх навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом або заліком.

 

 

Метою навчання є спрямованість на вироблення навичок філософствування та застосування філософських компетенцій у суспільній сфері та професійній діяльності.