Російська філологія

 

Напрям підготовки – Російська філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Російська філологія» або іншого, випускники якого мають підтверджене знання російської мови на рівні мінімум B2+ (наприклад, сертифікат, свідоцтво про досягнуті результати навчання) або мають сертифікат знання російської мови на рівні B2+.

Для випускників спеціальностей, в програмі яких відсутня російська мова і відсутній сертифікат, діє кваліфікаційна співбесіда російською мовою на підтвердження володіння знаннями російської мови, граматики та російської літератури.

На викладацьку спеціальність ІІ рівня вищої освіти приймаються тільки випускники І рівня вищої освіти напряму підготовки «Російська філологія», викладацька спеціальність.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти.

У разі випускників спеціальностей, в програмі яких відсутня російська мова і відсутній сертифікат, що підтверджує володіння знаннями російської мови, кваліфікаційним критерієм є результат кваліфікаційної співбесіди.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплому.

 

 

 

Навчання здійснюється російською, англійською та польською мовами. Студенти обирають одну з наступних спеціальностей:

 • «Російська та англійська мова в бізнесі»,

 • «Російська та англійська мова в дипломатії»,

 • «Трансляторика (перекладознавство)».

Випускник II рівня вищої освіти володіє поглибленими загально-гуманітарними знаннями і детальними знаннями в області російської мови, літератури і культури. Він говорить російською мовою на рівні C1 і англійською мовою на рівні B2+ відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

 

Перспективи працевлаштування:

 • інститути і підприємства, що здійснюють економічне і торговельне співробітництво з російськомовними і англомовними країнами;

 • сектор послуг, що вимагає високого рівня знань російської та англійської мов;

 • сектор нерухомості;

 • сектор туризму;

 • видавництво, редакція журналу;

 • бюро перекладів;

 • консульства, посольства та інші дипломатичні установи;

 • інститути та асоціації, що здійснюють культурне співробітництво з Росією.