Польська філологія

 

 

Напрям підготовки – Польська філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра. Вступник повинен володіти базовими гуманітарними знаннями і володіти іноземною мовою на рівні B1-B2.

На вступ на навчання за напрямом підготовки «Польська філологія» за спеціальністю «Редагування» або «Асистент по роботі з управлінським персоналом і політичною елітою» можуть претендувати випускники напрямів підготовки: «Польська філологія», «Прикладна полоністика», «Неофілологія», «Історія», «Редагування» і інших гуманітарних напрямів підготовки в області літературознавства, лінгвістики та наук про культуру і релігію.

На навчання за викладацькою спеціальністю приймаються вступники, які закінчили навчання І рівня вищої освіти напряму підготовки «Польська філологія» за викладацькою спеціальністю.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти, оцінка за дипломну (бакалаврську) роботу або підсумковий кваліфікаційний екзамен.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплому.

 

Випускник II рівня вищої освіти володіє всебічними навичками дослідження літературного тексту, мовлення, тексту культури, використання загальної та спеціальної бібліографії, редагування історико-літературних, критико-літературних, есе і наукових форм висловлювань. Він розуміє історико-мовні процеси, правильно говорить польською мовою, критично аналізує різні тексти літератури і культури.

Випускник II рівня вищої освіти викладацької спеціальності підготовлений до професійної діяльності на посаді вчителя польської мови. Програма навчання оптимально поєднує літературно-культурні та мовні питання з методикою навчання, що робить випускників освіченими компетентними педагогами.

Випускник II рівня вищої освіти зі спеціальності «Редагування» знає структуру, специфіку, тенденції та перспективи публікації у видавництві. Акцент було зроблено на навчанні програмам для складання тексту та графічних програм та їх застосування у видавництві. Студент здобуває практичні уміння і навички обробляти спеціалізовані програми, а також вивчає способи роботи з документами в інтернет-просторі.

Випускник спеціальності «Асистент по роботі з управлінським персоналом і політичною елітою» отримує повноваження для роботи в PR, а також в офісах і установах, орієнтованих на створення власного іміджу і характеризуються частим і різноманітним контактом з клієнтами.

Випускник польської філології підготовлений до вступу в аспірантуру.