Німецька (германська) філологія

 

Напрям підготовки – Німецька (германська) філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

а) Викладацька спеціальність:

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Німецька філологія» з підготовкою до викладацької діяльності. Вступник має кваліфікації, що дають право викладати німецьку мову, щонайменше у дошкільній на початковій освіті, володіє німецькою мовою на рівні C1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має знання (на рівні випускника І рівня вищої освіти напряму підготовки «Німецька філологія») в галузі наукової дисципліни, що відповідає обраній спеціальності магістра.

Якщо вступник хоче отримати право на викладання німецької мови, необхідно відповідно до стандарту підготовки викладацької професії, мати загальну психолого-педагогічну підготовку, підготовку з основ методики викладання та часткову підготовку з методики викладання німецької мови.

б) Перекладацька спеціальність:

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки «Німецька філологія» або «Прикладна лінгвістика» (з провідною німецькою мовою).

Випускник І рівня вищої освіти іншого філологічного напряму навчання, який має сертифікат, що підтверджує володіння німецькою мовою на рівні не нижче C1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має знання в галузі наукової дисципліни, що відповідає обраній спеціальності магістра - у тому числі: лінгвістики, літературознавства, культурології та історії німецькомовних країн. Він володіє елементарними перекладацькими навичками в контексті міжмовних відносин адекватно обраній спеціальності: польська - німецька мови.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Викладацька спеціальність: підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти напряму підготовка «Німецька філологія» викладацька спеціальність. Перекладацька спеціальність: підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти напряму підготовка «Німецька філологія» або «Прикладна лінгвістика».

дуже добре

(в Україні – відмінно)

50 балів

добре з плюсом

(в Україні – дуже добре)

45 балів

добре

40 балів

достатньо з плюсом

(в Україні – задовільно)

35 балів

достатньо

30 балів

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплому про здобуття вищої освіти І рівня.

 

Випускник II рівня вищої освіти:

  • набуває мовленнєвих навичок на рівні C2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
  • володіє навичками в області обраного напряму підготовки, усталеними знаннями в області німецької філології і знаннями другої іноземної мови на профільному (поглибленому) рівні.

Випускник викладацької спеціальності:

  • підготовлений до роботи на посаді вчителя німецької мови у всіх типах шкіл, викладача у закладах вищої освіти і на курсах німецької мови,

  • володіє дидактичними компетенціями в області передачі набутих знань і самостійного їх поглиблення і оновлення, а також інтеграції наявних спрямованих знань з іншими галузями науки і мистецтва.

Випускник перекладацької спеціальності:

  • готовий працювати перекладачем,

  • володіє професійними компетенціями в галузі усного та письмового перекладу,

  • володіє уміннями і навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій у роботі перекладача,

  • підготовлений до вступу на III рівень вищої освіти в галузі гуманітарних наук,

  • з метою удосконалення кваліфікації може навчатися у сфері післядипломної освіти.