Англійська філологія

 

Напрям підготовки – Англійська філологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) напряму підготовки «Англійська філологія», «Прикладна лінгвістика» (з провідною англійською мовою), або з іншого нефілологічного напряму – при цьому вступник повинен мати сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні не нижче С1.

Викладацька спеціальність: згідно зі стандартами підготовки вчителя, вступник повинен мати психолого-педагогічну підготовку, зокрема в області основ дидактики та методики викладання англійської мови.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплому про вищу освіту І рівня.

Викладацька спеціальність: необхідною умовою є педагогічна підготовка, реалізована на І рівні вищої освіти.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Оцінка останнього іспиту з дисципліни: Практичне вивчення англійської мови або Письмо (Практичне вивчення англійської мови), складеного під час навчання за І рівнем вищої освіти.

 

Випускник II рівня вищої освіти має:

  • мовні уміння на рівні C2 в області знання англійської мови та знання другої іноземної мови на поглибленому рівні;

  • глибокі знання літератури, культури та історії англомовних країн;

  • глибокі знання історії та структури англійської мови;

  • глибокі стійкі навички перекладу;

  • філологічні навички щодо аналізу та інтерпретації тексту, створення письмового та усного тексту;

  • навички дослідження і критичного мислення, зіставлення фактів і висновків з наявних даних;

  • для викладацької спеціальності - підготовка до практичної професійної діяльності вчителя англійської мови в будь-якому типі шкіл і на будь-якому рівні освіти, а також на посаді викладача у закладах вищої освіти і на курсах англійської мови.

 

Випускник II рівня вищої освіти підготовлений до навчання в аспірантурі в області гуманітарних наук, з метою удосконалення кваліфікації може навчатися у сфері післядипломної освіти у Жешувському університеті та інших закладах вищої освіти.