Економіка (навчання польською та англійською мовами)

 

Напрям підготовки – Економіка (навчання польською та англійською мовами)

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області: Економіка, Фінанси і бухгалтерський облік, Менеджмент та суміжних.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом та заліком:

для випускників напряму підготовки «Економіка» загальноосвітнього профілю – оцінка множиться на коефіцієнт 1,8;

для випускників напряму підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» загальноосвітнього профілю – множиться на коефіцієнт 1,7;

для випускників напряму «Економіка» практичного профілю – коефіцієнт 1,6;

 для випускників напряму підготовки «Фінанси і бухгалтерський облік» практичного профілю – множиться на коефіцієнт 1,5;

для випускників інших напрямів підготовки загальноосвітнього та практичного профілю - коефіцієнт 1,0.

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття вищої освіти

 

Випускник II рівня вищої освіти підготовлений до роботи на керівних, консультативних або експертних посадах. Знання іноземної мови на рівні B2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти дозволяє отримати необхідну кваліфікацію в професійній роботі економіста, у тому числі у сфері міжнародної діяльності. Випускник підготовлений до навчання в аспірантурі (ІІІ рівень вищої освіти), здійснення наукової та викладацької діяльності.