Художня освіта в галузі музичного мистецтва

 

Напрям підготовки – Художня освіта в галузі музичного мистецтва

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського). Знання та навички, набуті в ході навчання першого, загальна психологічно-педагогічна підготовка та знання основ методики викладання музики.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

1. Підсумкова оцінка з диплому про здобуття І рівня вищої освіти, згідно нижченаведеної системи перерахування:

дуже добре (5,0)

5 балів

добре з плюсом (4,5),

 добре (4,0)

4 бали

задовільно с плюсом (3,5),

задовільно (3,0)

3 бали

 

2. Співбесіда за темами, пов'язаними з напрямком навчання, у формі відеоконференції на обраній платформі інтернет-комунікацій. Посилання на он-лайн-зустріч із зазначеною датою та інструкцією буде надіслано на вказану вступником адресу електронної пошти.

 

0-25 балів

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за курс навчання з диплому.

 

 

Випускник II рівня вищої освіти за напрямом підготовки «Художня освіта в галузі музичного мистецтва» в залежності від спеціальності, володіє музичними теоретичними знаннями та навичками:

  • проведення навчальних та загальноосвітніх заходів у галузі шкільної художньої освіти;

  • керування вокальними, інструментальними та вокально-інструментальними колективами;

  • керування танцювальними колективами;

  • проведення занять з музикою і рухом у різних закладах;

  • здійснення музичної діяльності у закладах культури та ЗМІ;

  • організація діяльності, пов'язаної з організацією фестивалів, конкурсів та музичних заходів;

  • анімація музичної культури у суспільстві.