Дієтетика

 

Напрям підготовки – Дієтетика

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – практичний

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), за напрямом підготовки «Дієтологія».

 

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Середня арифметична всіх оцінок з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або ІІ рівня (магістерського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом та заліком**

0,7

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського)***

 

0,3

 

 

** Кількість балів, що відповідає середній арифметичній оцінок за курс навчання:

 

Середня арифметична оцінок

Бали

3,0 - 3,10

5

3,11 - 3,20

10

3,21 - 3,30

15

3,31 - 3,40

20

3,41 - 3,50

25

3,51 - 3,60

30

3,61 - 3,70

35

3,71 - 3,80

40

3,81 - 3,90

45

3,91 - 4,0

50

4,01 - 4,10

55

4,11 - 4,20

60

4,21 - 4,30

65

4,31 - 4,40

70

4,41 - 4,50

75

4,51 - 4,60

80

4,61 - 4,70

85

4,71 - 4,80

90

4,81 - 4,90

95

4,91 - 5,0

100

 

*** Кількість балів, що відповідає підсумковій оцінці у дипломі:

Оцінка

Конкурсні бали

достатньо

(3,0)

40

достатньо з плюсом

(в Україні - задовільно) (3,5)

55

добре

(4,0)

70

добре з плюсом

(в Україні - дуже добре) (4,5)

85

дуже добре

 (в Україні - відмінно)

(5,0)

100

 

Випускник напряму підготовки «Дієтологія» II рівня вищої освіти здобуває професійні навички та професійні права на практику дієтолога, а саме:

 

 • планування, контроль і застосування заснованого на наукових основах індивідуального і колективного харчування для всіх груп населення;

 • застосування клінічного харчування з використанням натуральних дієт і лікарських засобів спеціального харчового призначення, при лікуванні захворювань, що пов’язані з недоїданням, що виникають на фоні неправильного харчування та інших захворювань;

 • планування і приготування страв, що входять в окремі види дієт, відповідно до діючих правил харчування;

 • самостійне планування страв на основі діючої класифікації дієт;

 • контроль технологічних процесів на всіх етапах виробництва продуктів харчування з урахуванням системи аналізу контрольних критичних точок ризиків;

 • контроль якості сировини і продуктів харчування та умови їх зберігання;

 • проведення інструктажу для працівників, зайнятих у виробництві продуктів харчування, для організації робочих місць та дотримання правил належної гігієнічної практики і виробнича;

 • участь у проведенні дієтичного лікування на замовлення та під наглядом лікаря;

 • виявлення, профілактика та лікування недоїдання, у тому числі внутрішньолікарняного недоїдання;

 • оцінка стану, режиму і потреби харчування пацієнтів в поживних речовинах;

 • ведення документації з харчування пацієнтів;

 • надання дієтичних порад;

 • проведення освіти в галузі харчування.

 

Випускники напряму підготовки «Дієтологія» II рівня вищої освіти можуть шукати роботу в:

 • державних і недержавних медичних установах;

 • будинках соціального забезпечення та закладах громадського харчування;

 • в освітніх закладах - після закінчення вчительської спеціальності (відповідно до стандартів підготовки вчителя);

 • науково-дослідних інститутах і центрах, а також підрозділах, що займаються консультуванням і поширенням знань в області харчування людини;

 • спортивних установах.

 

Крім того, випускник підготовлений до відкриття власної підприємницької діяльності та продовження навчання в аспірантурі (ІІІ рівень вищої освіти, PhD) і післядипломній освіті.