Біологія

 

Напрям підготовки – Біологія

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра або рівнозначний.

Знання і навички в галузі біології або суміжних дисциплін (в області природних наук).

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття вищої освіти.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок за навчання з диплому.

 

 

Випускник напряму підготовки «Біологія» має поглиблені знання в галузі біологічних наук, а також спеціалізовані знання з обраної спеціальності. Випускник володіє навичками використання спеціалізованого науково-дослідного апарату і передових методів дослідження.

 

Спеціальність «Експериментальна біологія»

Випускник володіє спеціальними знаннями і навичками в області молекулярної біології, генної інженерії та окремих аспектів внутрішньоклітинних процесів. Випускник може планувати і проводити наукові експерименти, а також описувати і інтерпретувати отримані результати. Випускник також володіє практичними навичками проведення аналізів з використанням біологічного матеріалу.

 

Спеціальність «Екологічна біологія»

Випускник володіє спеціальними знаннями в галузі біології різних груп рослин і тварин, моніторингу навколишнього середовища і питань, пов'язаних з еволюцією, філогенезом і палеобіологією. Він володіє навичками, що дозволяють виявляти зникаючі види рослин, тварин і природних місць проживання, а також виконувати завдання польових досліджень.