Внутрішня безпека

 

Напрям підготовки – Внутрішня безпека

Рівень підготовки – ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Форма навчання – стаціонарна (денна)/ нестаціонарна (заочна)

Профіль навчання – загальноосвітній

 

1

 

Вимоги до рівня освіти вступника

Диплом про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського), безперервного навчання на здобуття освітнього ступеня магістра в області наукових дисциплін: археологія, філософія, історія, мовознавство, літературознавство, науки про культуру і релігію, економіка і фінанси, соціально-економічна економіка, економіка різних рівнів, науки про безпеку, соціальну комунікацію і ЗМІ, науки про політику та державне управління, науки про управління якістю, юридичні науки, соціологічні науки, педагогіка, канонічне право, психологія, богословські науки, науки про фізичну культуру.

2

Кваліфікаційні вимоги до вступника

 

Підсумкова оцінка з диплому про здобуття вищої освіти.

 

3

Додатковий критерій, враховується у разі, якщо число вступників з однаковою кількістю балів перевищує ліміт вільних місць для навчання

 

Середня арифметична оцінок з диплому про здобуття вищої освіти І рівня (бакалаврського) або ІІ рівня (магістерського) з навчальних дисциплін, курс вивчення яких закінчився екзаменом.

 

Випускник цього напряму підготовки знає правила функціонування державних установ, предмет діяльності яких пов'язаний з безпекою, зокрема, він володіє практичними знаннями правових норм, що регулюють їх функціонування, знаннями завдань державного управління в цьому контексті та проблематики в галузі антикризового управління. Він володіє практичними знаннями в галузі суспільних наук, пов'язаними з питаннями політики державної безпеки. Він розрізняє види загроз безпеці у сучасному світі і знає способи протидії цим загрозам.

Випускник володіє навичками стрільби і самооборони, готовий до активної участі у суспільному житті, цінує важливість ефективності спільної роботи в політичних організаціях, в структурах державного управління, установах, що займаються безпекою громадян. Він набуває навичок для керівництва невеликими людськими командами. Він знає іноземну мову на рівні B2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і володіє спеціалізованою мовою, необхідною для практичного застосування. Він може спілкуватися за допомогою різних каналів і методів спілкування у мірі, що дозволяє вільно спілкуватися з іноземцями на загальні теми та теми, пов'язані з досліджуваним напрямком.