Перелік необхідних документів (ІІ рівень вищої освіти (магістерський))

  • заява про прийом на навчання разом з особовою анкетою (видрукуйте з електронної системи приймальної комісії Жешувського університету),
  • диплом про закінчення І рівня вищої освіти (згідно з ст. 69 п. 3 у зв’язку з ст.326 п.1 та ст. 326 пп.1-3 Закону про вищу освіту і науку), що дає Вам право на вступ до закладу вищої освіти в Республіці Польща (ксерокопія та оригінал документу (для ознайомлення)),
  • свідоцтво або інший документ, який дає Вам право на вступ до закладу вищої освіти в Республіці Польща (ксерокопія та оригінал документу (для ознайомлення)),
  • 2 актуальні фотографії (3,5 х 4,5 см відповідно до вимог, що пред’являються при видачі документів, які посвідчують особу) та 1 фотографію в електронному вигляді (завантажити під час реєстрації в індивідуальному обліковому записі в системі приймальної комісії Жешувського університету,
  • документ, що підтверджує знання польської мови, якою буде здійснюватися навчання за обраним напрямом

Крім того:

 

  • переклади документів, виданих іноземною мовою (виконані і завірені присяжним перекладачем, внесеним до Списку присяжних перекладачів Міністерства юстиції Республіки Польща, або виконані іноземним перекладачем і завірені консулом Республіки Польща),
  • медична довідка про відсутність протипоказань для навчання (для напрямків навчання з небезпечними або шкідливими факторами для здоров’я),
  • довіреність на представництво інтересів (оригінал), завірена нотаріально – у випадку, якщо від Вашого імені буде виступати інша особа,
  • документ, що дає право на безкоштовне навчання у Жешувському університеті, наприклад: карта поляка, карта постійного перебування, сертифікат, виданий Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної, що підтверджує знання польської мови на рівні С1,
  • інші документи, визначені окремими положеннями.

 

У разі, якщо документи отримані за кордоном, заклад вищої освіти може запросити у вступника підтвердження, що свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, сертифікат ЗНО або диплом випускника ЗВО дає право у країні, в якій видані ці документи, до вступу на навчання І (бакалаврського) або ІІ (магістерського) рівнів вищої освіти (якщо така інформація не розміщена на документі, що дає право на вступ до ЗВО). Заклад вищої освіти також може запросити у вступника інформацію щодо шкали оцінювання у вищевказаних документах.

 

Процес реєстрації для вступу на навчання буде завершено у момент складання комплекту документів у Відділі з набору та кар’єри студентів відповідно до строків набору на 2020/2021 навчальний рік.

 

Місце складання документів

Відділ з набору та кар’єри студентів

вул. Пігоня, 8, 35-959 м. Жешув

(будинок бібліотеки)

кабінет №45

тел. (17) 872 14 00