Фізичне виховання

 

Назва напряму навчання

Фізичне виховання

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Навчання за напрямом підготовки «Фізичне виховання» готує випускника до здійснення педагогічної та виховної діяльності на всіх рівнях освіти. Студенти, які закінчили навчання за цим  напрямком, мають можливість працювати у школах вчителем фізкультури. Випускник за І рівнем вищої освіти також може знайти роботу у силових структурах (поліції, пожежній охороні, армії, рятувальних службах), а також в навчальних, дослідницьких і громадських організаціях у галузі фізичної культури. Він буде підготовлений до підприємницької діяльності у галузі спорту та відпочинку, а саме:

·         спортивним інструктором легкої атлетики, волейболу, футболу, гандболу, боксу, плавання;

·         фітнес-інструктором;

·         тренером з танців;

·         інструктором корекційної гімнастики;

·         інструктором з фізкультури у силових структурах.

Випускник за ІІ рівнем вищої освіти може знайти роботу у силових структурах (поліції, пожежній охороні, армії, рятувальних службах), а також у навчальних, дослідницьких і громадських організаціях у галузі фізичної культури. Він буде підготовлений до підприємницької діяльності у галузі спорту та відпочинку, наприклад:

·         спортивним інструктором (гірські лижі, сноуборд);

·         персональним тренером;

·         тренером з моторної підготовки;

·         тренером здоров'я.

Компетентнісна модель випускника

Навчання за І рівнем вищої освіти

Випускник володіє базовими знаннями у галузі наук про фізичну культуру та практичними навичками планування та організації навчально-виховної роботи. Він сприяє здоров'ю і фізичній активності на робочому місці і у місцевому оточенні, а також надає послуги в області інструкторської роботи. Випускник демонструє передові знання окремих фактів фізичного і моторного розвитку людини, теорій і методів фізичного виховання. Він може пов'язати певні теорії і методи з практикою шкільної фізкультури і сформувати ставлення дітей і підлітків до фізичної активності. Він інноваційно виконує завдання, пов'язані з викладанням фізичного виховання у школі і поза школою. Він вирішує складні і незвичайні проблеми сучасного процесу фізкультури. Він самостійно планує власне безперервне навчання протягом усього свого життя. Він готовий працювати у дослідницьких групах. Він ефективно спілкується з навколишнім оточенням і взаємодіє з іншими вчителями в освітньому закладі, де він працює,  батьками / законними опікунами дітей і підлітків.  Він може взаємодіяти із зацікавленими сторонами в області своєї навчальної та сервісної діяльності за обраною спеціальністю інструктора. Він вживає заходів щодо поширення правильних моделей поведінки та поведінки вчителя фізкультури у шкільному та позакласному оточенні. Він самостійно приймає рішення, критично оцінює власні та колективні дії, в яких він бере участь, і бере на себе відповідальність за наслідки цих дій.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти

Випускник демонструє передові знання, навички та соціальну компетентність у галузі науки про фізичну культуру. Володіє компетенціями, що дозволяють керувати освітнім і дослідницьким процесом у галузі наук про фізичну культуру.  Він може пропагувати у шкільному оточенні і за її межами ставлення до здоров'я і виступати  лідером щодо фізичної активності та фітнесу.  Він готовий до самоосвіти, інноваційної діяльності, самостійної постановки і вирішення дослідницьких завдань. Він взаємодіє з іншими викладачами в освітньому закладі, де працює, батьками / законними опікунами дітей і підлітків, а також зацікавленими сторонами своєї викладацької діяльності з обраної спеціальності інструктора і тренера.

Перспективи працевлаштування

Навчання за І рівнем вищої освіти за напрямом «Фізичне виховання» дає можливість працевлаштування:

·                     у початковій школі вчителем фізкультури;

·                     у спортивному клубі;

·                     в оздоровчих центрах;

·                     в освітніх закладах;

·                     в інститути фізичної культури;

·                     у місцях організованого відпочинку та рекреації (наприклад, готелі, будинки відпочинку, санаторії, курорти, спортивні центри, табори, колонії);

·                     у силових структурах (поліція, пожежна служба, армія, водна рятувальна служба).

Випускник отримує педагогічну підготовку у повному обсязі та підготовлений до навчання за ІІ рівнем вищої освіти. У процесі навчання випускник здобуває додаткові кваліфікації та компетенції, придатні до здійснення професійної діяльності інструктором спорту з певної дисципліни, фітнес-інструктором, тренером з танців, інструктором фізичного виховання у силових структурах, інструктором корекційної гімнастики.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти за напрямом «Фізичне виховання» дає можливість працевлаштування:

·                     у школах різного типу (початкова школа, професійні навчальні заклади І і ІІ ступеня, технікум, загальноосвітня школа і вища школа);

·                     у спортивних школах;

·                     у школах олімпійського резерву;

·                     у інститутах фізичної культури;

·                     у науково-дослідних інститутах;

·                     у громадських організаціях;

·                     в органах державної адміністрації та органах місцевого самоврядування;

·                     у центрах спорту та відпочинку;

·                     у спортивно-рекреаційних клубах;

·                     у тренажерних залах;

·                     у спортивних спілках;

·                     у місцях організованого відпочинку та рекреації (наприклад, готелі, будинки відпочинку, санаторії, курорти, спортивні центри, табори, колонії);

·                     спортивним інструктором у певній  дисципліні;

·                     тренером з моторної підготовки;

·                     персональним спортивним або медичним тренером.