Фізичне виховання

Назва напряму навчання

Фізичне виховання

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання/ спеціальності

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Випускник отримує психолого-педагогічну підготовку та часткову дидактичну підготовку до викладання фізичного виховання, тоді як повну підготовку до професії вчителя фізичного виховання на всіх рівнях освіти випускники отримають після завершення навчання за І та ІІ рівнях вищої освіти – згідно з розпорядженням Міністерства науки і вищої освіти від 25 липня 2019 року «Про стандарт освіти, що забезпечує підготовку до виконання професії вчителя».

Випускник І рівня вищої освіти також може знайти роботу у силових структурах (у поліції, пожежній охороні, армії, рятувальних службах), а також у навчальних, дослідницьких і громадських організаціях у галузі фізичної культури. Він буде підготовлений до підприємницької діяльності у галузі спорту та відпочинку, а саме:

·       спортивним інструктором легкої атлетики, волейболу, футболу, гандболу, боксу, плавання;

·       фітнес-інструктором;

·       тренером з танців;

·       інструктором корекційної гімнастики;

·       інструктором з фізкультури у силових структурах.

Випускник І рівня вищої освіти отримує кваліфікацію «інструктор» підготовлений до навчання на ІІ рівні вищої освіти.

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Навчання за напрямом підготовки «Фізичне виховання» готує випускника до здійснення педагогічної та виховної діяльності на всіх рівнях освіти. Студенти, які закінчили навчання за цим  напрямом, мають можливість працювати у школах вчителем фізкультури. Випускник ІІ рівня вищої освіти може знайти роботу у силових структурах (поліції, пожежній охороні, армії, рятувальних службах), а також у навчальних, дослідницьких і громадських організаціях у галузі фізичної культури. Він буде підготовлений до підприємницької діяльності у галузі спорту та відпочинку, наприклад:

·       спортивним інструктором (гірські лижі, сноуборд);

·       персональним тренером;

·       тренером з моторної підготовки;

·       тренером здоров'я.

Компетентнісна модель випускника

Навчання за І рівнем вищої освіти

Випускник володіє базовими знаннями у галузі наук про фізичну культуру та практичними уміннями планування та організації навчально-виховної роботи. Він сприяє здоров'ю і фізичній активності на робочому місці і у місцевому оточенні, а також надає послуги в області інструкторської роботи. Випускник демонструє ґрунтовні знання окремих фактів фізичного і моторного розвитку людини, теорій і методів фізичного виховання. Він може пов'язати певні теорії і методи з практикою шкільного фізичного виховання і формувати ставлення дітей і підлітків до фізичної активності. Він інноваційно виконує завдання, пов'язані з викладанням фізичного виховання у школі і поза школою. Він вирішує складні і незвичайні проблеми сучасного процесу фізкультури. Він самостійно планує власне безперервне навчання протягом усього свого життя. Він готовий працювати у дослідницьких групах. Він ефективно спілкується з навколишнім оточенням і взаємодіє з іншими вчителями в освітньому закладі, де він працює, з батьками / законними опікунами дітей і підлітків.  Він уміє взаємодіяти із зацікавленими сторонами в області своєї навчальної та сервісної діяльності за обраною спеціальністю інструктора. Він уживає заходів щодо поширення правильних моделей поведінки, зокрема поведінки вчителя фізкультури у шкільному та позакласному оточенні. Він самостійно приймає рішення, критично оцінює власні та колективні дії, в яких він бере участь, і бере на себе відповідальність за наслідки цих дій.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти

Випускник демонструє ґрунтовні знання, уміння та соціальні компетенції у галузі науки про фізичну культуру. Володіє компетенціями, що дозволяють керувати освітнім і дослідницьким процесом у галузі наук про фізичну культуру.  Він може пропагувати у шкільному оточенні і за її межами ставлення до здоров'я і виступати лідером щодо фізичної активності.  Він готовий до самоосвіти, інноваційної діяльності, самостійної постановки і вирішення дослідницьких завдань. Він взаємодіє з іншими викладачами в освітньому закладі, де працює, з батьками / законними опікунами дітей і підлітків, а також із зацікавленими сторонами своєї викладацької діяльності з обраної спеціальності інструктора і тренера, відіграє там провідну роль у колективі.

Перспективи працевлаштування

Навчання за І рівнем вищої освіти за напрямом «Фізичне виховання» дає можливість працевлаштування: у початкових школах вчителями фізичної культури. Інструктором він може працювати у спортивних клубах, оздоровчих центрах, а також в інших освітніх і фізкультурних установах, а також у місцях організованого відпочинку та фізичної рекреації (наприклад, у готелях, будинках відпочинку, санаторіях, спа-центрах, спортивних базах, таборах, літніх таборах). Випускник також може знайти роботу у силових структурах (поліція, пожежна охорона, армія, рятувальні служби на воді). Випускник отримує педагогічну підготовку у повному обсязі та підготовку до навчання на ІІ рівні вищої освіти. Випускник, за умови виконання певних вимог, під час навчання може отримати додаткові кваліфікації та компетенції для роботи: спортивним інструктором з певної дисципліни, інструктором з фітнесу, інструктором з танців, інструктором з фізичного виховання у силових структурах та інструктора з корекційної гімнастики.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти за напрямом «Фізичне виховання» дає можливість працевлаштування:

·       у школах різного типу (початкова школа, професійні навчальні заклади І і ІІ ступеня, технікум, загальноосвітня школа і вища школа);

·       у спортивних школах, школах олімпійського резерву.

Під час навчання випускник може отримати додаткові ринкові кваліфікації в рамках обраної ним спеціальності викладача або тренера, може займатися власним бізнесом та працевлаштуватися

у наступних місцях:

·       в інститутах фізичної культури;

·       у науково-дослідних інститутах;

·       у громадських організаціях;

·       в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·       у центрах спорту та відпочинку;

·       у спортивно-рекреаційних клубах, у тренажерних залах;

·       у спортивних спілках;

·       у місцях організованого відпочинку та рекреації (наприклад, готелі, будинки відпочинку, санаторії, курорти, спортивні центри, табори, літні табори).

Випускник, за умови виконання певних вимог, під час навчання може отримати додаткові кваліфікації та компетенції для роботи: спортивним інструктором з певної дисципліни, тренером з моторної підготовки; персональним спортивним або медичним тренером.