Викладання іноземної мови - англійської і російської

Назва напряму навчання

Викладання іноземної мови - англійської і російської

 

*Прийом на навчання у 2023/2024 навчальному році буде розпочато після отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за вищевказаним напрямом.

 

Рівень підготовки і форма навчання

 

безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра

Стаціонарна (денна) форма навчання

Опис напряму навчання

Викладання іноземних мов - англійської та російської – це безперервне навчання на здобуття освітнього ступеня магістра практичного профілю (триває10 семестрів), яке готує до здійснення професійної діяльності вчителем, - дає право викладати два предмети на всіх рівнях освіти.

Навчання здійснюється російською, англійською та польською мовами.

Ця освітня пропозиція призначена для осіб, які не повинні знати російську мову (навчання починається «з нуля», зокрема від абетки), але отримали результати високого рівня з англійської мови та польської (рідної), що підтверджує наявність схильностей до гуманітарних наук.

Опис спеціальності

Під час навчання за цим напрямом підготовки студенти готуються до професійної діяльності – викладачем двох навчальних предметів і не передбачає вибору додаткової спеціальності, в той час як навчальний план включає широкий спектр предметів за вибором, які дозволяють студентам з поглибленим знанням іноземних мов розвивати свої індивідуальні інтереси і вдосконалювати свою мовну компетенцію в обраних спеціалізованих мовах і культурних аспектах. Хоча навчальна програма орієнтована на підготовку до викладання, студент має можливість дізнатися про особливості інших професій, що вимагають поглиблених мовних навичок (наприклад, перекладача). Студент також набуває поглиблених знань про використання мови у сфері послуг широкого розуміння, що робить його відкритим до потреб майбутніх студентів і мобільним на ринку праці, також компетентним у проведенні мовних тренінгів для різних груп (наприклад, підприємців, працівників адміністрації або логістики).

Компетентнісна модель випускника

Випускники напряму навчання «Викладання іноземних мов - англійської та російської» володіють кваліфікаціями щодо роботи вчителями англійської та російської мов у всіх типах шкіл: початкових школах, середніх школах, закладах професійної освіти, а також викладачами у закладах вищої освіти та у мовних школах. Вони мають знання  психолого-педагогічних дисциплін, методики викладання, емісії голосу та інформаційних технологій у мовній освіті.

Випускник має докладні знання за вибраним напрямом навчання, передбачені програмою підготовки, зокрема, володіє англійською мовою на рівні С2 та російською мовою на рівні С1 та іншої іноземної мови, вибраного під час навчання – на рівні В1.

Випускник має компетенції, сформовані на високому рівні, та ґрунтовні знання в області мовознавства, літератури і культури англо- і російськомовних країн, а також загальні знання у галузі гуманітарних наук, що дозволяє йому активно функціонувати в європейському освітньому та дослідницькому просторі.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Викладання іноземної мови - англійської і російської» дає можливість працевлаштування: вчителями англійської та російської мов у всіх типах шкіл: початкових, середніх та професійних, викладачами у закладах вищої освіти та у мовних школах.

Крім того, набуті навички відкривають широкий спектр можливостей працевлаштування на посадах, що вимагають поглибленого знання іноземних мов, наприклад, у засобах масової інформації, бізнесі, транспорті та логістиці, у компаніях, що здійснюють міжнародну діяльність, в установах та організаціях, що співпрацюють із зарубіжними країнами, у редакціях, видавництвах або перекладацьких агентствах. Він також може викладати іноземну мову для різних груп, зокрема, проводити заняття з профільно-орієнтованої мови.