Туризм і рекреація

Назва напряму навчання

Туризм і рекреація

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Випускники мають ґрунтовні знання, уміння та навички, соціальні компетенції у галузі наук про фізичну культуру, а також у галузі природничих, суспільних та економічних наук.  Під час навчання вони отримують необхідні професійні компетенції, корисні при адаптації туристичних пропозицій до потреб і переваг різних соціальних верств та при здійсненні аналізу ринкових механізмів.

Опис спеціальності

Навчання за І рівнем вищої освіти

Спеціальності (модулі): 

Модуль I: «Менеджмент і обслуговування туристичного руху»

Модуль II: «Готельна справа та гастрономія» 

Модуль III: «Рухова рекреація (Фізична рекреація)» 

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти

Модуль I: «Оздоровчий туризм» 

Модуль II: «Менеджмент і обслуговування у готельно- ресторанному бізнесі» 

Модуль III: «Діловий туризм» 

Модуль IV: «Культурний туризм»

Компетентнісна модель випускника

Навчання за І рівнем вищої освіти

Випускник володіє загальними організаційними знаннями і навичками, пов'язаними з діяльністю в сфері туризму і відпочинку. Він володіє навичками планування, організації та проведення туристичних, спортивних і розважальних заходів, використовуючи інформацію про об'єкти, природні якості та туристичні визначні пам'ятки. Він знає сучасні технології та методи управління туристичними об'єктами, а також сучасні тенденції розвитку туризму і відпочинку у Польщі та в усьому світі. Він може використовувати знання щодо принципів функціонування людського організму у різних формах рухової (фізичної) активності і фізіологічних потреб активного відпочинку у пропагуванні здорового способу життя.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти

Випускник володіє ґрунтовними і структурованими знаннями у галузі туризму і відпочинку. Він знає і глибоко розуміє напрями сучасного туризму і питання туристичної привабливості національних і світових регіонів й туристичних центрів. Він може визначити потреби своїх клієнтів, вказати цікаві та актуальні пропозиції, пов'язані з організацією відпочинку і туризму. Він має ґрунтовні знання управління і керівництва підприємствами, установами та організаціями туризму і відпочинку. Він володіє компетенціями, що дозволяють здійснювати самостійну творчу діяльність щодо планування та організації туристичних і розважальних заходів. Він може розвивати навички роботи з різними соціальними групами на різних рівнях управління. Він може поєднувати знання і навички з різних областей у підготовці туристичних і розважальних проєктів і шукати нові рішення. Виконуючи завдання у складних і непередбачуваних умовах, він вирішує різні проблеми, аналізуючи і оцінюючи їх за різними критеріями. Він може самостійно готувати усні та письмові виступи у галузі науково-дослідної роботи, що дозволяє розвивати і підвищувати його кваліфікацію.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Туризм і рекреація» дає можливість працевлаштування:

·       у туристичних агентствах;

·       у готелях;

·       у центрах відпочинку, спорту та рекреації,

·       в оздоровчих центрах;

·       у фермерських господарствах;

·       в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·       у громадських організаціях;

·       у фондах і товариствах

·       у корпораціях, діяльність яких пов’язана з галуззю туризму.