Туризм і рекреація

 

Назва напряму навчання

Туризм і рекреація

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) та нестаціонарна (заочна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Випускники мають ґрунтовні знання, уміння та навички,  соціальну компетентність у галузі наук про фізичну культуру, природничих, суспільних та економічних наука.  Під час навчання вони отримують необхідну професійну компетентність, корисну при адаптації туристичних пропозицій до потреб і переваг різних соціальних верств і при здійсненні аналізу ринкових механізмів.

Компетентнісна модель випускника

Навчання за І рівнем вищої освіти

Випускник володіє загальними організаційними знаннями і навичками, пов'язаними з діяльністю в сфері туризму і відпочинку. Він володіє навичками планування, організації та проведення туристичних, спортивних і розважальних заходів, використовуючи інформацію про об'єкти, природні якості та туристичні визначні пам'ятки. Він знає сучасні технології та методи управління туристичними об'єктами, а також сучасні тенденції розвитку туризму і відпочинку у Польщі та в усьому світі. Він може використовувати знання в області принципів функціонування людського організму у різних формах рухової активності і фізіологічних потреб активного відпочинку у пропагуванні здорового способу життя.

Навчання за ІІ рівнем вищої освіти

Випускник володіє передовими і структурованими знаннями у галузі туризму і відпочинку. Він знає і глибоко розуміє напрямки сучасного туризму і питання туристичної привабливості національних і світових регіонів й туристичних центрів. Він може визначити потреби своїх клієнтів, вказати цікаві та актуальні пропозиції, пов'язані з організацією відпочинку і туризму. Він має ґрунтовні знання управління і керівництва підприємствами, установами та організаціями туризму і відпочинку. Він володіє компетенціями, що дозволяють здійснювати самостійну творчу діяльність щодо планування та організації туристичних і розважальних заходів. Він може розвивати навички роботи з різними соціальними групами на різних рівнях управління. Він може поєднувати знання і навички з різних областей у підготовці туристичних і розважальних проектів і шукати нові рішення. Виконуючи завдання в складних і непередбачених умовах, він вирішує різні проблеми, аналізуючи і оцінюючи їх за різними критеріями. Він може самостійно готувати усні та письмові виступи у галузі науково-дослідної роботи, що дозволяє розвивати і підвищувати свою кваліфікацію.

Перспективи працевлаштування

Випускник за напрямом підготовки «Туризм і рекреація» вміло співпрацює та доглядає за учасниками туристичного та розважального заходу, відповідає за їх безпеку, застосовує відповідні правила у надзвичайних ситуаціях. Випускник може працювати в групі, використовуючи навички діагностики її потреб, переговорів і вирішення конфліктів, а також вживати відповідальних заходів.

Навчання за напрямом «Туризм і рекреація» дає можливість працевлаштування:

·         у туристичних агентствах;

·         у готелях;

·         у центрах відпочинку, спорту та рекреації,

·         в оздоровчих центрах;

·         у фермерських господарствах;

·         в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·         у громадських організаціях;

·         у фондах і товариствах.