Історичний і культурний туризм

 

Назва напряму навчання

Історичний і культурний туризм

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис спеціальності

Напрям підготовки «Історичний і культурний туризм» поєднує знання про досягнення матеріальної та духовної культури людини зі знаннями у галузі соціальної та економіко-правової сфери. Цей напрямок дозволяє набути навичок, корисних у професіях: пілот-екскурсовод, гід, а також для здійснення підприємницькою діяльністю у сфері туризму. У напрямі підготовки «Історичний і культурний туризм» набагато ширше, ніж в інших напрямках, пов'язаних з туризмом, представлено гуманітарні знання у галузі історії та культури світу, історії Польщі. Під час навчання студенти знайомляться з ресурсами матеріальної та нематеріальної культури, вчаться її інтерпретувати; з місцями, персонажами, продуктами (наприклад, кулінарія, ремісництво); історичними та сучасними подіями, які представляють привабливість окремих туристичних регіонів.

Спеціальності на І рівні вищої освіти:

·         «Культурний туризм у середземноморській Європі»;

·         «Гід і організатор туризму у країнах Сходу»;

·         «Аніматор культурного туризму Карпатського регіону».

Спеціальності на ІІ рівні вищої освіти:

·         «Етнографічний туризм Балкан»;

·         «Польський міський туризм»;

·         «Регіональний туризм».

Компетентнісна модель випускника

Випускники володіють знаннями,  навичками та компетенціями, необхідними при плануванні та організації туристичних заходів, у тому числі, освітніх та популяризуючих культурну спадщину;

Вони можуть здійснювати самостійну підприємницьку діяльність у сфері туризму, екскурсій та супроводу вітчизняних та зарубіжних турів. Випускники можуть підготувати туристичні оферти для різних груп аудиторії; мають сучасні історичні знання і уміння організації заходів у галузі знання способів вивчення, поширення та популяризації історичної та культурної спадщини в масштабі регіону, Польщі та Європи. Вони мають здатність працювати у колективі з урахуванням специфіки мультикультурного і багатонаціонального середовища. Вони можуть координувати співпрацю з різними культурними установами, такими як: музеї, художні галереї, музеї під відкритим небом, будинками культури, тощо.

Випускники, в залежності від вибору пропонованої спеціальності, отримують навички в організації історичних видовищних заходів, військових реконструкцій, отримують необхідну кваліфікацію для роботи гідом й аніматором відпочинку, організатором заходів, інтеграційних поїздок, конференцій і симпозіумів (так званий event manager). Вони готові працювати в туристичних агентствах, локальних товариствах і неурядових організаціях, які займаються збереженням і розвитком культурної спадщини, популяризацією місцевих історичних досліджень.

Випускники цього напряму підготовки отримують кваліфікацію в області:

·         організації туристичних заходів;

·         організації та обслуговування туристичного трафіку;

·         організації екскурсій по місту та бездоріжжю;

·         супроводу внутрішніх та закордонних турів;

·         рекламуванні та популяризації культурної спадщини;

·         краєзнавства та регіональної освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Історичний і культурний туризм» дає можливість працевлаштування:

  • в органах державного управління та місцевого самоврядування, пов'язаних із туризмом або культурою;

  • у туристичних товариствах і організаціях, галузевих установах та організаціях, що займаються розповсюдженням та організацією туризму (наприклад,  Туристично-краєзнавче Польське товариство, Польське туристичне товариство);

  • у пунктах туристичної інформації;

  • у музеях,

  • у музеях під відкритим небом і місцях шанування пам’яті;

  • у музейно-історичних установах;

  •  у комерційних компаніях, які організовують діяльність у сфері туризму або культури (наприклад, компанії, які надають послуги у сфері обслуговування туристичного руху, рекламні агентства, редакції ЗМІ, приватні музеї, регіональні палати і т. ін.);

  • у неурядових організаціях, що здійснюють діяльність у секторі туризму і культури (локальні фірми, фонди, товариства, тощо).