Історичний і культурний туризм

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися за посиланням

 

Назва напряму навчання

Історичний і культурний туризм

Рівень підготовки і форма навчання

І рівень вищої освіти (бакалаврський),

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

І рівень вищої освіти (бакалаврський)

Опис напряму навчання

Напрям підготовки «Історичний і культурний туризм» поєднує знання про досягнення матеріальної та духовної культури людини зі знаннями у галузі соціальної та економіко-правової сфери. Цей напрямок дозволяє набути навичок, корисних у професіях: екскурсовод, гід, а також для здійснення підприємницької діяльності у сфері туризму. У напрямі підготовки «Історичний і культурний туризм» набагато ширше, ніж в інших напрямах, пов'язаних з туризмом, представлені гуманітарні знання у галузі історії та культури світу, історії Польщі. Під час навчання студенти знайомляться з ресурсами матеріальної та нематеріальної культури, навчаються її інтерпретувати; з місцями, персонажами, продуктами (наприклад, кулінарія, ремісництво); історичними та сучасними подіями, які представляють привабливість окремих туристичних регіонів.

Опис спеціальності

Під час навчання за І рівнем вищої освіти у 1 семестрі студенти можуть вибрати спеціальність:

·       «Культурний туризм Середземноморської Європи»;

·       «Культурний туризм Карпатського регіону»;

·       «Культурний туризм Балканського регіону».

 

«Культурний туризм Середземноморської Європи»

Випускники отримують знання та уміння для здійснення діяльності на стику культури та туризму у країнах басейну Середземного моря, включаючи створення оферт культурного туризму та роботу екскурсоводом.

«Культурний туризм Карпатського регіону»

Випускники отримують підготовку, яка дає їм кваліфікації для роботи екскурсоводом з різними туристичними групами з особливим акцентом на країни Карпатського регіону. Завдяки цьому він здобуває знання та уміння проведення заходів для різноманітних туристичних груп.

«Культурний туризм Балканського регіону»

Випускники отримують підготовку, яка дає їм кваліфікації та уміння для роботи екскурсоводом та організатором туризму у балканських країнах. Завдяки цьому він здобуває знання та уміння проведення турів для різноманітних туристичних груп.

 

Компетентнісна модель випускника

Випускники володіють знаннями, уміннями та компетенціями, необхідними при плануванні та організації туристичних заходів, у тому числі, освітніх та популяризуючих культурну спадщину та краєзнавство.

Випускники підготовлені до роботи у туристичних агентствах, а також мають уміння щодо підготовки туристичних оферт для різних аудиторій.

Вони можуть здійснювати самостійну підприємницьку діяльність у сфері туризму, екскурсій та супроводу вітчизняних та закордонних турів. У рамках навчання студенти мають можливість пройти курс із підготовки екскурсовода, що підтверджується сертифікатом.

Випускники мають ґрунтовні сучасні знання з історії щодо знань способів пізнання, поширення та популяризації історичної та культурної спадщини у масштабі регіону, Польщі та Європи. Вони вміють активізувати різні форми діяльності місцевих громад та організацій з метою промоції регіону, Польщі та Європи. Випускники мають здатність працювати у колективі з урахуванням специфіки мультикультурного і багатонаціонального середовища. Вони можуть координувати співпрацю з різними культурними установами, такими як: музеї, художні галереї, музеї під відкритим небом, будинки культури, тощо.

Вони готові працювати у локальних товариствах і неурядових організаціях, які займаються збереженням і розвитком культурної спадщини, популяризацією місцевих історичних досліджень.

Випускники цього напряму підготовки отримують кваліфікації в області:

·       організації екскурсій у країні та за кордоном;

·       організації туристичних заходів;

·       проведення та обслуговування туристичного трафіка;

·       рекламування та популяризації культурної спадщини;

·       краєзнавства та регіональної освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Історичний і культурний туризм» дає можливість працевлаштування:

·                  у туристичних агентствах;

·                  у пунктах туристичної інформації;

·                  у туристичних товариствах і організаціях, галузевих установах та організаціях, що займаються розповсюдженням та організацією туризму;

·                  у музеях і закладах культури;

·                  в органах державного управління та місцевого самоврядування, пов'язаних із туризмом або культурою;

·                  у рекламних агентствах та ЗМІ.

Після закінчення навчання випускники мають можливість здійснювати самостійну професійну діяльність і працювати екскурсоводами або гідами.

 

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

 

Рівень підготовки і форма навчання

ІІ рівень вищої освіти (магістерський)

Стаціонарна (денна) форма навчання

 

Опис напряму навчання

Напрям підготовки «Історичний і культурний туризм» поєднує знання про досягнення матеріальної та духовної культури людини зі знаннями у галузі соціальної та економіко-правової сфери. Цей напрямок дозволяє набути навичок, корисних у професіях: екскурсовод, гід, а також для здійснення підприємницької діяльності у сфері туризму. У напрямі підготовки «Історичний і культурний туризм» набагато ширше, ніж в інших напрямах, пов'язаних з туризмом, представлені гуманітарні знання у галузі історії та культури світу, історії Польщі. Під час навчання студенти знайомляться з ресурсами матеріальної та нематеріальної культури, навчаються її інтерпретувати; з місцями, персонажами, продуктами (наприклад, кулінарія, ремісництво); історичними та сучасними подіями, які представляють привабливість окремих туристичних регіонів.

Опис спеціальності

Під час навчання за ІІ рівнем вищої освіти студенти після 2 семестру можуть вибрати спеціальність:

·       «Міський гід»;

·       «Екскурсовод».

«Міський гід»

Випускник отримує знання та уміння щодо проведення досліджень та різноманітної діяльності на стику культури та туризму у Польщі, а також для створення пропозицій культурного туризму з урахуванням міського туризму.

«Екскурсовод»

Випускник отримує знання та навички, які дозволяють йому проводити дослідження та різноманітні види діяльності на стику культури та туризму у Підкарпатському регіоні, а також створювати пропозиції у галузі культурного та краєзнавчого туризму.

 

Компетентнісна модель випускника

Випускники ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Історичний і культурний туризм» володіють ґрунтовними та структурованими знаннями у сфері соціально-економічної історії та історії матеріальної культури від давнини до сьогодення, орієнтованими на практичне застосування у туристичній, культурній, медійній та рекламній діяльності; поглибленими методологічними знаннями, що дозволяють їм виконувати завдання у сфері туристичних послуг та орієнтуватися у принципах створення та розвитку форм підприємництва у туристичній індустрії. Він володіє уміннями самостійно здобувати знання про географічний та культурний ландшафт щодо конкретних питань, пов'язаних з історією культури та пам'ятками культурної спадщини, використовуючи теоретичні та практичні підходи та різні джерела: писемні, іконографічні та речові; має уміння використовувати сучасні засоби соціальної та медіа-комунікації для отримання, обміну та поширення інформації про матеріальну, духовну та соціальну спадщину людства. Спектр набутих умінь, навичок і знань дозволяє студенту працювати міським гідом або екскурсоводом (залежно від обраної спеціалізації) та популяризувати традиції і культурну спадщину у місцевих громадах. У рамках навчання студенти мають можливість пройти курс міського гіда або екскурсовода, що підтверджується сертифікатом.

Випускник також підготовлені до проведення наукових досліджень та продовження навчання за ІІІ рівнем вищої освіти у галузі гуманітарних наук.

Випускники цього напряму підготовки здобувають кваліфікації в області:

·       проведення міських та виїзних екскурсій;

·       організації туристичних заходів;

·       проведення та обслуговування туристичного трафіка;

·       рекламування та популяризації культурної спадщини;

·       краєзнавства та регіональної освіти.

Перспективи працевлаштування

Навчання за напрямом «Історичний і культурний туризм» дає можливість працевлаштування:

·                  у туристичних агентствах;

·                  у пунктах туристичної інформації;

·                  у туристичних товариствах і організаціях, галузевих установах та організаціях, що займаються розповсюдженням та організацією туризму;

·                  у музеях і закладах культури;

·                  в органах державного управління та місцевого самоврядування, пов'язаних із туризмом або культурою;

·                  у рекламних агентствах та ЗМІ.

Після закінчення навчання випускники мають можливість здійснювати самостійну професійну діяльність і працювати екскурсоводами або гідами.

Випускники підготовлені до навчання за ІІІ рівнем вищої освіти та наукової діяльності.